Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
8 29.8.2013 18:29 - 18:59
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 18:28 - 18:59.
S
6 29.8.2013 18:29 - 18:59
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sturegatan - Idrottshuset - Karlsgatan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 18:27 - 18:59.
S
59 29.8.2013 17:39 - 18:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 17:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 29.8.2013 16:32 - 18:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 17:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
40 29.8.2013 15:41 - 16:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 15:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 29.8.2013 14:59 - 15:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 14:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 29.8.2013 11:56 - 12:09
Närtåg A mot centrum kl 11:52, inställd. Beräknad tid: 11:52 - 12:09.
S
147 29.8.2013 09:54 - 10:45
Regiontrafik, linje 147 från Stensvik, kl. 09:45 inställd. Orsak: olycka.
S
731 29.8.2013 09:06 - 10:00
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
552 29.8.2013 07:56 - 08:44
Regiontrafik, linje 552 från Malm, kl. 07:44 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor