Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
235 21.9.2017 05:22 - 07:44
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 06:44 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:22 - 08:16
Regiontrafik, linje 739 från Norra Nissbacka, kl. 07:16 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 05:22 - 06:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 05:55 inställd. Orsak: strejk.
S
65 21.9.2017 05:22 - 07:25
Esbo lokaltrafik, linje 65 från Köklax, kl. 06:25 inställd. Orsak: strejk.
S
436 21.9.2017 05:22 - 07:27
Regiontrafik, linje 436 från Kalajärvi, kl. 06:27 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 05:22 - 07:08
Regiontrafik, linje 502 från Havshagen, kl. 06:08 inställd. Orsak: strejk.
S
436 21.9.2017 05:22 - 07:27
Regiontrafik, linje 436 från Kalajärvi, kl. 06:27 inställd. Orsak: strejk.
S
321 21.9.2017 05:22 - 06:30
Regiontrafik, linje 321 från Gammelgård, kl. 05:30 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 05:22 - 07:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 06:14 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 05:22 - 07:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:28 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor