Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 21.9.2017 05:23 - 08:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 07:00 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 05:22 - 06:31
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 05:31 inställd. Orsak: strejk.
S
85 21.9.2017 05:22 - 08:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 07:08 inställd. Orsak: strejk.
S
246KT 21.9.2017 05:22 - 08:16
Esbo lokaltrafik, linje 246KT från Esbo centrum, kl. 07:16 inställd. Orsak: strejk.
S
88 21.9.2017 05:22 - 06:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 05:32 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 05:22 - 07:44
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 06:44 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:22 - 08:16
Regiontrafik, linje 739 från Norra Nissbacka, kl. 07:16 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 05:22 - 06:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 05:55 inställd. Orsak: strejk.
S
65 21.9.2017 05:22 - 07:25
Esbo lokaltrafik, linje 65 från Köklax, kl. 06:25 inställd. Orsak: strejk.
S
436 21.9.2017 05:22 - 07:27
Regiontrafik, linje 436 från Kalajärvi, kl. 06:27 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor