Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 24.4.2015 07:11 - 08:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 07:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 24.4.2015 07:11 - 08:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 07:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85 24.4.2015 06:55 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 23.4.2015 18:12 - 18:30
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , försenad. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 18:10 - 18:30.
S
76A 23.4.2015 07:40 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 07:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 23.4.2015 07:39 - 08:50
Vanda lokaltrafik, linje 63 från Kallbäcken, kl. 07:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
740 23.4.2015 07:27 - 08:35
Regiontrafik, linje 740 från Nissas, kl. 07:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 23.4.2015 07:18 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 07:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 23.4.2015 07:05 - 08:18
Vanda lokaltrafik, linje 71 från Dickursby, kl. 07:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
315 23.4.2015 06:58 - 07:40
Regiontrafik, linje 315 från Helsingfors, kl. 06:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor