Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 24.1.2014 06:04 - 06:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 05:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 23.1.2014 21:02 - 22:16
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 21:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 23.1.2014 20:48 - 21:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 20:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
510 23.1.2014 20:09 - 21:29
Regiontrafik, linje 510 från Mårtensdal, kl. 20:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 23.1.2014 19:23 - 20:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Hertonäs (M), kl. 19:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Metro 23.1.2014 19:12 - 20:30
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 19:09 - 20:30.
S
N 23.1.2014 18:40 - 19:20
Närtåg N mot centrum kl 18:45 , inställd. Beräknad tid: 18:37 - 19:20.
S
I 23.1.2014 17:58 - 18:50
Närtåg I kl 18:11 från centrum, inställd. Beräknad tid: 17:56 - 18:50.
S
7B 23.1.2014 17:55 - 18:15
Spårvägslinje 7B mot Senattorget, inga konsekvenser. Orsak: tidigare störning. Plats: Pasila. Beräknad tid: 17:44 - 18:15.
S
N 23.1.2014 17:44 - 19:00
Närtåg N från Helsingfors kl 17:41 och från Kervo kl 18:25, inställd. Beräknad tid: 17:41 - 19:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor