Smart arbetspendling

Uppmuntra smart arbetspendling - det lönar sig

Smart arbetsresetrafik ger kostnadsbesparingar, förbättrar arbetstagarnas hälsa och bidrar till bättre ork i arbetet samt förbättrar företagets rykte och företagsansvar.

Med smarta resval avses hållbara färdsätt: gång, cykling och användning av kollektivtrafiken. Att köra bil kan också vara ett smart resval om man i stället för att köra ensam i egen bil föredrar samåkning och bilpoolsbilar. HRT erbjuder arbetsgivare redskap och medel för att främja smart resande, såsom startpaketet för smart resande, Arbetsreseräknaren och personalbiljettförmånen.

Arbetsgivaren kan genom incitament och planering av arbetsresetrafik minska antalet resor som görs ensam i egen bil med i genomsnitt 20-30 procent: trafiken blir smidigare samt utsläppen och kostnader som orsakas av bilkörning minskar. Vardagsmotion under resor till och från arbetet förbättrar arbetstagarnas hälsa, välmående och ork i arbetet. Att stöda smart arbetspendling ger också rekryterings- och imagefördelar för företag.

Räkna ut mobilitetskostnaderna i ditt företag och de eventuella besparingarna!

Bjud in våra sakkunniga till din arbetsplats!