Arbetsreseräknare

Arbetsreseräknare

Det lönar sig att starta främjandet av smart arbetspendling genom att kartlägga den nuvarande situationen. Med hjälp av Arbetsreseräknaren får du konkreta uppgifter om arbetstagarnas resor till och från arbetet samt om åtgärder som hjälper till att resorna blir mer hållbara. Arbetsreseräknare ger information om koldioxidutsläpp som personalens arbetspendling genererar, om den nuvarande fördelningen mellan olika färdsätt samt om dess ändringspotential. Arbetsreseräknare är ett avgiftsfritt webbaserat redskap som är avsett för arbetsgivaren. Arbetsgivaren får ett eget användarnamn för att kunna skapa en enkät om mobilitet för personalen, bearbeta enkäten och granska resultaten. Genom att besvara enkäten får arbetstagaren veta sin mobilitetstyp, jämförelseuppgifter om sina resor till och från arbete samt tips för hållbar arbetspendling.

Prova demoversion av Arbetsreseräknaren.

Frågorna på sidorna 1 – 7 är obligatoriska för alla och frågorna på sidorna 8 – 15 är tilläggsfrågor som kan väljas fritt. Vi hjälper med att skräddarsy också andra tilläggsfrågor angående mobilitet, kontakta oss vid behov.

Beställ användarnamn och bruksanvisningar för Arbetsreseräknare: yrityspalvelut@hsl.fi

Arbetsgivaren kan använda Arbetsreseräknaren självständigt utan extra avgifter eller beställa startpaket som HRT erbjuder.