Certifikat Arbetsplats som sätter dig i rörelse

Certifikatet Arbetsplats som sätter dig i rörelse

Arbetsgivare som förbundit sig att främja smart resande kan ansöka om HRT:s certifikat Arbetsplats som sätter dig i rörelse. Beviljandet av certifikatet förutsätter att arbetsgivaren har utrett anställdas resor till och från arbetet och gjort åtgärder angående dem. Bekanta dig med grunderna för beviljandet av certifikatet:Grunderna för beviljandet av certifikatet Arbetsplats som sätter dig i rörelse (på finska)

Det lönar sig att informera också kunder och intressegrupper om engagemanget för främjandet av smarta resval. Certifikatet Arbetsplats som sätter dig i rörelse signalerar om ett miljömässigt ansvarstagarande från företagets sida.

Certifikatet har beviljats för följande företag:

 • CGI
 • DB Schenker
 • DHL Business Park
 • Enfo
 • Ericsson
 • Etera
 • Finavia
 • Finkraft
 • Finlayson Oy
 • Helsingin kaupungin rakennusvirasto
 • Hewlett-Packard Oy
 • HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri)
 • Innofactor
 • Jumbon kauppakeskus
 • Kantar TNS
 • Linea Konsultit Oy
 • Newsec
 • Psycon Oy
 • Sito Oy
 • SOK
 • Talokeskus
 • Vaisala
 • Valpastin Oy
 • Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus
 • WSP Finland

Ansökningsblankett för certifikatet

Rapporteringsblankett för certifikatet

Förfrågningar som gäller certifikatet: yrityspalvelut@hsl.fi