Lokaliseringsrådgivning för företag

Lokaliseringsrådgivning

Var företagets lokaler ligger har en stor betydelse vad gäller val av färdsätt som såväl arbetstagarna som kunderna gör. Är det lätt att ta sig till kontoret med kollektivtrafiken, till fots eller med cykel? Ligger det nära till kollektivrafikens hållplats eller station? Är förbindelserna med cykling och gång smidiga och trygga?

HRT hjälper ditt företag att välja lokaler längs goda kollektivtrafikförbindelser. Arbetsgivaren kan beställa en skräddarskydd restidskarta av HRT. Kartan visar hur många arbetare finns inom olika restidszoner.

Fråga mer: yrityspalvelut@hsl.fi