Övriga biljettprodukter

Grupp- och evenemangsbiljetter

Innehavarkort

Det är enkelt och förmånligt att betala med resekort. Resekortet gäller i kollektivtrafiken inom Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt: i bussarna, närtågen, metron och spårvagnarna samt på Sveaborgsfärjan. Kortet kan laddas både med period dvs. med tid och med värde dvs. med pengar.

Det finns två olika typer av resekort. Valet av kort beror på hur det ska användas. För ett nytt kort debiteras 5 euro i kortavgift.

Ett innehavarkort passar för gemensamt bruk t.ex. i företag, familjer och för personer som inte bor i HRT-området. Det kan användas av vem som helst som hör till samma kundgrupp som kortets innehavare.

Ett personligt resekort kan endast användas av kortets ägare. Det personliga resekortet är det förmånligaste alternativet: invånare inom HRT-området och i gränskommunerna kan köpa periodbiljetter som laddas på resekortet och som är förmånligare än de allmänna periodbiljetterna, eftersom kommunerna subventionerar kommuninvånarnas kollektivtrafikresor.

Jämförelse mellan det personliga resekortet och innehavarkortet

Prislista