Tidtabellsskärm

Kollektivtrafikens elektroniska tidtabellstjänster

Informationen är viktig då man vill styra människor att använda hållbara färdsätt. Enligt undersökningarna uppmuntrar tidtabellsinformation som är lätt tillgänglig till användning av kollektivtrafiken nästan lika effektivt som ekonomiska drivfjädrar.

Tidtabellsskärm

Kollektivtrafikens tidtabellsskärm som ligger vid arbetsplatsens eller företagets entré uppmuntrar både personalen och kunderna att använda kollektivtrafiken. På skärmen visas nästkommande avgångar för de linjer som kör via de närmaste hållplatserna. Om man så önskar, kan skärmen delas upp på två delar så att på den ena delen visas karta om närområdet och var hållplatserna ligger, väderinformation eller organisationens egna meddelanden och på den andra delen HRT:s tidtabeller.

I tidtabellstjänst som HRT erbjuder ingår planering och förverkligande av tjänsten, montering av skärmen samt uppdatering av tidtabeller. Arbetsplatsen eller företaget ansvarar för kostnader som uppstår av köp av skärmen, datatrafikförbindelsen, av uppföljning av skärmens fungerande och önskningar om innehållet.

En funktionell plats för skärmen kan vara i organisationens eller företagets entré eller vid behov i mötesrum, omklädningsrum eller vid vaktmästarens receptionsdisk.

Det är också möjligt att använda tjänsten med hjälp av Internetlänkar som en del av interna infokanaler (tjänsten har då mer begränsade egenskaper än i det verkliga systemet som HRT upprätthåller på distans). Användning av Internetlänken är gratis.

Mer information och prislistan finns på den bifogade broschyren.

Broschyr om tidtabellsskärm

Sökrutor och länkar

Du kan bädda in Reseplanerarens sökblankett på din intranet- eller internetsida eller bifoga med inbjudan till ett evenemang en länk till Reseplaneraren med evenemangets adress. Du kan också skapa en egen hållplatstidtabell och bädda in den på er intranetsida..

Reseplanerarens sökblankett och länkar

Skapa en egen hållplatstidtabell på din webbsida