Tillgänglighet

Vi vill satsa på tillgänglighet så att alla kan åka kollektivt. Vi vill erbjuda kollektivtrafik som är nyttig, enkel och pålitlig. Tillgänglighet är viktig för att våra mål uppnås i vardagsresor.

Rätt till ledsagare

Om du har permanent sjukdom eller skada p.g.a. vilken du inte kan röra dig ensam i kollektivtrafiken, kan du beviljas rätten till ledsagare.

Gratis HRT-kort

Blinda och krigsveteraner som är fast bosatta i HRT-området får HRT-kortet gratis.

Låggolv

För att resandet är enkelt för alla har största delen av kollektivtrafikfordon i Helsingforsregionen låggolv.