Synskadade

Till kundgruppen synskadade hör alla vars synskadans invaliditetsgrad är minst 50% oberoende av hemkommunen. Då är du berättigad både till fribiljett och till ledsagare.