Rutt- och hållplatsändringar i Böle

Omvandlingen av Böle fortsätter. Stationen förnyas och vid stationen byggs det nya centrumet för Mellersta Böle, Tripla. Byggarbetena påverkar trafiken vid stationen samt kollektivtrafiken, cykling och gång. I april 2017 öppnades den tillfälliga stationen, och den gamla stationen stängdes 19.6.2017.


Gamla stationen i Böle stängdes 19.6.2017 - förändringar i buss- och spårvägshållplatser

Den gamla stationen i Böle stängdes för gott 19.6.2017, och samtidigt förändrades också hållplatserna för bussar och spårvagnar.

Både den gamla stationen och Böle stationsplats har varit avstängda fr.o.m. 19.6., och busshållplatserna på Bölebron har tagits ur bruk.

De nya hållplatserna för tvärgående linjerna 50, 58(B), 59, 518 och 551 på Böle station ligger vid korsningen av Stinsgatan och Konduktörsgränden i Östra Böle.

Samtidigt fick linjerna 58 och 58B en ny rutt: bussarna kör via Östra Böle och Industrigatan i stället för Aleksis Kivis gata.

PDF icon  Ny rutt för linje 58 och 58B mellan Böle station och Tågvägen (pdf)

Pasilan aseman ympäristön bussi- ja raitiovaunupysäkit 19.6.2017 alkaen

Tillfälliga stationen i Böle öppnades 3.4.2017 - gångrutterna förändrades

Måndagen den 3 april öppnades den tillfälliga stationen i Böle, och då blir det ändringar i passagerna till perrongerna. Rulltrapporna som leder till de yttre perrongerna (spår 1, 2, 8 och 9) stängdes. Det betyder att passagerare som använder A-, I-, N-, P- och T-tåg ska gå via den tillfälliga stationen från och med 3.4.

Den tillfälliga stationen betjänar passagerare till hösten 2019 när den nya stationen och köpcentret Tripla blir klara. Den tillfälliga stationen ligger norr om den nuvarande stationen och består av en stationsbyggnad som ligger mellan järnvägen och Bangårdsvägen samt av en bro som går över Bangårdsvägen och spåren.

Från stationen kan man ta sig ner till perrongerna via trappor och hiss. Det finns också en tillgänglig passage till Semaforbron, Bangårdsvägen och Loktorget i Östra Böle.
Sommaren 2017 stängs den gamla stationen och efter det går all trafik via den tillfälliga stationen. HRT:s och VR:s biljettautomater ligger på den tillfälliga bron.

Sommaren 2017 stängs den gamla stationen och efter det går all trafik via den tillfälliga stationen. Då blir det också ändringar i buss- och spårvagnshållplatserna. Den första ändringen är att linje 506 i riktning mot Mejlans börjar stanna också vid Bangårdsvägen från och med den 3 april.

Stationens norra gångtunnel är i bruk som vanligt också under den tid stationsbygget pågår.

Kulkureitit ja pysäkit Pasilan asemalla 3.4.2017 alkaen

Västra ingången i den norra gångtunneln i Böle station stängdes av 19.9.2016

Den västra ingången vid den norra gångtunneln i Böle station avstängdes måndagen 19.9.2016 och den kommer att vara avstängd åtminstone fram till 30.5.2017.

Orsaken till detta är att Böle station får ett nytt spår.