Enkelbiljett

För enstaka resor kan du köpa enkelbiljetter i automaten, R-kiosken, av bussförare eller du kan köpa en mobil enkelbiljett. Med enkelbiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under biljettens giltighetstid. Biljetter som köps i automaten börjar gälla direkt från köpet. Enkelbiljetter som köps i förväg i R-kiosker och övriga HRT:s försäljningsställen börjar gälla när de aktiveras i kortläsaren.

De förmånligaste enkelbiljetterna är enkelbiljetter som köps med värde laddat på resekortet och via mobilappen.

Undantag är Sveaborgsbiljetten och spårvagnsbiljetterna. Sveaborgsbiljetten gäller endast på Sveaborgsfärjan och spårvagnsbiljetterna i spårvagnarna. Med dessa biljetter kan du inte byta till övriga trafikmedel.

Barn (7-16 år) kan köpa enkelbiljetter till reducerat pris, dock inte spårvagnsbiljetter.

Hur köper man biljetten

I trafikmedlen

Bussförare säljer enkelbiljetter. Spårvagnsbiljetterna kan man köpa bara i HRT:s automater.
 
Reservera små pengar och gärna jämna pengar då du köper biljetten i bussen. Föraren är inte skyldig att ta emot sedlar av större valör än 20 euro. I bussen kan du betala endast med kontanter.
 

I automaten

Du kan köpa enkelbiljetter i HRT:s automater. I automaten kan du betala med bank- eller kreditkort som har chip eller med mynt. I vissa automater är det möjligt att betala med sedlar. Du kan också använda värdet på resekortet för att betala biljetter.

Sök försäljningsställe

Biljetternas giltighetstid

Biljetter som köpts i trafikmedlen och i automaten gäller från och med köptillfället. Giltighetstiden är utskriven på biljetten.
 
Biljetterna berättigar till omstigning till andra kollektivtrafikmedel inom giltighetstiden.  Du kan stiga ombord på trafikmedlen så länge biljetten är giltig och fortsätta din resa fram till destinationen, även om biljettens giltighetstid skulle ha gått ut under resan.
 
Enkelbiljetter gäller i 60 minuter inom Helsingfors. På vissa busslinjer är enkelbiljetter som är köpta av föraren giltiga 20 minuter längre. Dessa busslinjer är:

31, 32, 36, 37, 39, 39B, 39N, 43, 51, 52, 54, 57, 61, 61T, 61N, 67, 69, 70, 73, 73N, 74, 74N, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 82B, 83, 84, 85, 85B, 86, 88, 89, 90, 91, 91K, 92, 93, 93K, 94, 94A, 94B, 95, 96, 97, 97V, 98, 801, 802, 802K, 805, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 och 819.
 
Med Vandas interna biljetter, Esbo–Grankulla,  Kyrkslätt–Sjundeå, Kervo–Sibbo–Tusby-biljetter, regionbiljetter och med närregionbiljett för två zoner är omstigningstiden 80 minuter. På vissa busslinjer är enkelbiljetter som är köpta av föraren giltiga 20 minuter längre. Dessa busslinjer är: 201, 506, 552, 553, 553K, 554, 561, 603, 701, 702 och 704.

Med närregionsbiljett för tre zoner gäller omstigningsrätten i 100 minuter.
 
Om biljetten är köpt i automaten är giltigheten 10 minuter längre än om biljetten är köpt av föraren. Den sista giltighetstiden för påstigning är utskriven på biljetten.
 
Spårvagnsbiljett gäller i en timme. Med en spårvagnsbiljett kan du byta till en annan spårvagn men biljetten gäller inte på andra trafikmedel.

Med enkel-, värde- och dygnsbiljetter kan du byta till annat färdmedel så länge biljetten är giltig. Biljetten behöver alltså inte vara giltig fram till resans slut utan det räcker att biljetten är giltig när du stiger ombord.


U-linjerna

På U-linjernas bussar säljs endast enkelbiljetter enligt kilometertaxa och omstigningsrätt till huvudstadsregionens kollektivtrafik ingår inte i dessa biljetter. HRT:s biljetter gäller dock på följande U-linjer: U339 och U974 samt på U-linjerna i östra Helsingfors U830 – U870. På U-linje 974 säljs också Vandas interna och regionala enkelbiljetter.