Biljetter och priser

  • Helsingfors
  • Esbo och Grankulla
  • Vanda
  • Kervo, Sibbo och Tusby
  • Kyrkslätt och Sjundeå
  • Regionbiljett
  • Närregion 2-biljett
  • Närregion 3-biljett

Dygnsbiljett 2019

Välj till biljettens giltighetstid 1-7 dygn enligt ditt behov. Giltighetstiden för biljett som laddas på ett engångskort börjar när du använder den för första gången.
 
I de blåa biljettautomaterna säljs dygnsbiljetter för Helsingfors interna trafik och för regiontrafik. I HSL-appen kan du köpa interna biljetter för hela HRT-området samt regionbiljetter och dygnsbiljetter. 1-dygnsbiljetter för Helsingfors interna trafik och för regiontrafik kan du köpa även av föraren på bussen. Dessa biljetter börjar gälla från köptillfället.

1-dygnsbiljett från buss

9,00€
1 - 7 dygnsbiljett i automaten, försäljningsstället eller i mobilen
1 dygn
9,00€
2 dygn
13,50€
3 dygn
18,00€
4 dygn
22,50€
5 dygn
27,00€
6 dygn
31,50€
7 dygn
36,00€

Personlig periodbiljett med resekortet 14-366 dygn 2019

Från serviceställe

14 dagar
28,70€
30 dagar
54,70€

En personlig periodbiljett är det förmånligaste alternativet för en som reser ofta. Under periodbiljettens giltighetstid kan du resa ett obegränsat antal resor.

Du kan skaffa personligt resekort endast på servicestället men du kan ladda kortet förutom serviceställen också på försäljningsställen och i HRT:s blåa biljettautomater.

Prisräknare

Innehavarbiljett 14-366 dygn 2019

Från försäljningsställe

14 dagar
69,30€
30 dagar
132,60€

Med allmän periodbiljett kan resa vem som helst som hör till samma kundgrupp.

Du kan skaffa en allmän periodbiljett i alla R-kiosker i HRT-området, på många supermarkets, andra försäljningsställen samt på serviceställen.

Prisräknare