Barn

Vem kan resa med en barnbiljett?

Barnbiljetterna är för barn och ungdomar mellan 7 och 17 år. Barnbiljetten kostar 50 % av priset på en vuxenbiljett.
 
Barn under 7 år behöver ingen biljett alls.
 
För att kunna få barnens resekort, ska man vara fast bosatt i HRT-området: i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Kervo, Sibbo eller Tusby.
 
Den som fyllt 18 år måste ha en vuxenbiljett, och kundgruppen ska uppdateras också på resekortet på ett serviceställe.


Följande intyg behövs vid anskaffning av ett resekort för barn  

  • Ett identitetsbevis för användaren (för den som är mellan 7 och 17 år räcker ett identitetskort för minderårig eller ett FPA-kort utan foto för att styrka identiteten)
  • Ett hemortsbevis för den som nyligen flyttat och bytt hemkommun

Åldersgränserna inom U-trafiken

På U-linjerna får 4–11-åringar använda enkelbiljetter för barn. Det innebär alltså att 12-åringar och äldre behöver enkelbiljett för vuxna. Om du reser med ett HRT-resekort är det HRT:s åldersgränser som gäller.

Läs mer om U-trafikens biljetter


Elevbiljett

Resekortet för elever är avsett för skolresor. Korten beviljas av elevens hemkommun, om skolresans längd överskrider en viss gräns. Villkoren varierar mellan kommuner. Mer information får du av skolsekreterare i din skola.
 
I resekortet har laddats en period som gäller under normala skoldagar kl. 4.30–18.00. För skol- eller avslutningsdagar som infaller på lördagar, har resekortet laddats med värde.
 
Familjerna kan dessutom själva ladda skolelevens kort med värde. Då kan kortet användas också under kvällar, veckoslut och skollov.

Tillbaka till toppen