Barn

Barnbiljetterna är för barn och ungdomar mellan 7 och 17 år. Barnbiljetten kostar 50 % av priset på en vuxenbiljett.

Barn under 7 år behöver ingen biljett alls.


Dessa intyg behöver du när du vill köpa ett HRT-kort för barn   

Om den som är mellan 7 och 17 år går själv till servicestället för att skaffa ett HRT-kort räcker det att han/hon har ett identitetskort för minderårig eller ett FPA-kort utan foto.

Om vårdnadshavaren eller en nära anhörig besöker servicestället, ska hon/han har sitt eget identitetsbevis med sig.


Åldersgränserna inom U-trafiken

På U-busslinjerna kan barn mellan 4 och 11 år resa med en barnbiljett dvs. om barnet har fyllt 12 år behöver hon/han köpa en vuxenbiljett. När man använder HRT-kortet, gäller HRT:s åldersgränser.

Läs mer om U-trafikens biljetter


Elevbiljett för resor till och från skolan

HRT-kortet för skolelever är för resor mellan hemmet och skolan. Elevens hemkommun beviljar kortet om skolresans längd överskrider en viss gräns. Villkoren varierar mellan kommunerna. Mer information får du av skolsekreteraren i din skola.

Kortet laddas med en periodbiljett som gäller på vanliga skoldagar kl. 4.30-18.00.  För skol- eller avslutningsdagar som infaller på lördagar, har resekortet laddats med värde dvs. med pengar.

Familjerna kan ladda mer värde (5-400 euro) på elevens HRT-kort. Då kan kortet användas också under kvällar, veckoslut och skollov.

 

Elevgrupper i kollektivtrafiken

Från och med början av 2019 behöver kommunernas undervisningsväsen inte betala för resor som elevgrupperna i HRT-kommunerna gör när läraren reser tillsammans med eleverna i HRT:s kollektivtrafik.  Läraren ska ha lärarens stamkort och resor kan göras under läsåret på vardagar kl. 9-15.