Berättigad till fribiljett

Vem kan få resekort utan avgift?

Blinda, krigsinvalider och frontveteraner som är fast bosatta på HRT-området beviljas resekort utan avgift och fri regionbiljett om de uppfyller följande förutsättningar:

 • Blinda med synskadans invaliditetsgrad 50% 
 • Krigsinvalider med invaliditet p.g.a. krigsskada 
 • Frontveteraner och arbetspliktiga, som har frontsoldat-, fronttjänst- eller frontmannatecken. Personer som varit i minröjningsuppgifter och som har intyg av krigsarkivet på att ha deltagit i minröjningsarbeten eller FPA-kort med MR-tecken. Personer som är berättigade till rehabilitering med stöd av den lag (1039/1997) som gäller rehabilitering för personer som tjänat i vissa uppgifter i Finlands krig.

Dessutom kan personer som reser med rullstol resa utan biljett i HRT:s kollektivtrafik. Ledsagaren behöver inte en biljett när han eller hon reser med en person med rullstol om denne har Rätt till ledsagare-stamkortet.


Följande intyg behövs när resekortet söks

Blinda

 • Identitetsbevis som styrker sökandens identitet (officiellt identitetskort, pass eller med foto försett FPA-kort). 
 • Ett ögonläkarintyg eller Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf::s kort

Krigsinvalider

 • Identitetsbevis som styrker sökandens identitet (officiellt identitetskort, pass, körkort eller med foto försett FPA-kort). 
 • ett intyg om invaliditet. Invaliditeten kan också bevisas på grund av livränta enligt lagen om krigsskador. Invaliditeten kan också bevisas på grund av livränta enligt lagen om krigsskador.
  ELLER
  ett intyg av Statskontoret som bestyrker att ansökaren är berättigad till utvidgat veteranunderstöd (invaliditet pga. krigsskadan mindre än 10 %).Kortin käyttäjän henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti) 

Frontveteraner

 • Identitetsbevis som styrker sökandens identitet (officiellt identitetskort, pass, körkort eller med foto försett FPA-kort).
 • beslutet om att ansökaren är frontveteran eller ett FPA-kort med R-tecken (=Frontveteran). Personer som varit i minröjningsuppgifter och som har intyg av Krigsarkivet på att ha deltagit i minröjningsarbeten eller FPA-kort med MR-tecken.
  ELLER
  ett intyg av Statskontoret som bestyrker att ansökaren är berättigad till rehabilitering med stöd av den lag (1039/1997) som gäller rehabilitering för personer som tjänat i vissa uppgifter i Finlands krig.
   

Tillbaka till toppen