Invalider

Vem kan få rabatt? 


Du kan få rabatt om

 • du har en permanent skada som hämmar rörelseförmågan, eller du lider av en långvarig sjukdom och
 • du är fast bosatt i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Kervo, Sibbo eller i Tusby.

Permanenta skador och långvariga sjukdomar som berättigar till rabatt:

 • skada på nedre extremiteter, rygg eller ryggmärg, minst svår (invaliditetsgrad minst 11) 
 • hjärt- och blodcirkulationssjukdom som hämmar rörelseförmågan, minst svår (invaliditetsgrad minst 11)
 • hjärnskada eller utvecklingshämning, minst svår (invaliditetsgrad minst 11)
 • annan rörelsehindrade skada, minst svår (invaliditetsgrad minst 11)
 • Om rabatten baserar sig på en synskada, kan du få en fribiljett om invaliditetsgraden på grund av synskadan är minst 50 % (invaliditetsgrader 10-18).

Om du reser med rullstol kan du resa utan biljett i HRT:s kollektivtrafik.
Ledsagaren behöver inte en biljett om han eller hon reser med dig och du har Rätt till ledsagare-stamkortet.

Ansökan om rabattbiljetter för invalider (pdf)

Ansökan om rabattbiljett för invalider (Word)

Sökande eller en person som han/hon har befullmäktigat besöker servicestället för resekort med ifylld och undertecknad blankett. Om sökande redan har ett personligt resekort, tas kortet med till servicestället.


Rabatt och biljetter

Du får rabatt

 • på periodbiljetter, värdebiljetter och tilläggsbiljetter om du köper dem med ditt personliga HRT-kort: rätten till rabatt ska registreras på kortet vid ett serviceställe.
 • Biljettens pris är 50 % av en vuxens biljettpris

Dessa intyg behöver du när du vill köpa ett HRT-kort för rörelsehindrad

 • identitetsbevis (officiellt identitetskort, pass, körkort eller Fpa-kort med bild).
 • HRT:s ansökan om rabattbiljett som kan underskrivas av en hälsostations-, special- eller privatläkare. Invånarna i Kyrkslätt får intyget av en läkare vid hälsocentralen, HNS eller Jorv.
 • ditt personliga HRT-kort om du har ett sådant.

Ansökaren eller person som ansökaren har befullmäktigad besöker serviceställe med en ifylld blankett som har underskrift.

 

Tillbaka till toppen