Invalider

Vem kan få invalidrabatt? 

Personer som är fast bosatta i HRT-området och som har en permanent skada som hämmar rörelseförmågan, eller personer som lider av en långvarig sjukdom kan få, under vissa förutsättningar, rätt till rabattbiljetter. Personer som reser med rullstol kan resa utan biljett i HRT:s kollektivtrafik. Ledsagaren behöver inte en biljett när han eller hon reser med en person med rullstol om denne har Rätt till ledsagare-stamkortet.
 
Rätten till rabatt registreras på resekortet. Rabatten gäller för period- och värdebiljetter både inom en kommunen och i regiontrafiken. Rabattens storlek är 25 % (rabattgrupp 1).
 

De permanenta skador som hämmar rörelseförmågan eller de kroniska, långvariga sjukdomer som berättigar till rabatten: 

  • skada på nedre extremiteter, rygg eller ryggmärg, minst svår (invaliditetsgrad minst 11) 
  • hjärt- och blodcirkulationssjukdom som hämmar rörelseförmågan, minst svår (invaliditetsgrad minst 11)
  • hjärnskada eller utvecklingshämning, minst svår (invaliditetsgrad minst 11)
  • annan rörelsehindrande skada, minst svår (invaliditetsgrad minst 11)
  • synskada, mycket svår (invaliditetsgrad minst 15) 

Ansökan om rabattbiljetter för invalider (pdf)

Ansökan om rabattbiljett för invalider (Word)

Sökande eller en person som han/hon har befullmäktigat besöker servicestället för resekort med ifylld och undertecknad blankett. Om sökande redan har ett personligt resekort, tas kortet med till servicestället.


Följande intyg behövs vid anskaffning av resekort för invalider 

  • Identitetsbevis som styrker sökandens identitet (officiellt identitetskort, pass, körkort eller med foto försett FPA-kort)
  • Ansökan på HRT:s blankett som läkaren har underskrivit

Läkarintyg kan fyllas i av en hälsocentrals-, special- eller privatläkare. Invånarna i Kyrkslätt får intyget av en läkare vid hälsocentralen, HNS eller Jorv. 

Ansökan tas emot och behandlas i alla serviceställen för resekort.

Tillbaka till toppen