Pensionärer

Vem kan få pensionärsrabatt? 

Pensionärer som använder personligt resekort kan under vissa förutsättningar få rätt till rabattbiljett.
 
Rabatten gäller för värde- och periodbiljetter. Rätten till rabatt registreras på resekortet på servicestället.
 
Pensionären ska vara fast bosatt i HRT-området: i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Kervo, Sibbo eller Tusby.

Berättigade till rabatten är:

  • pensionärer som får folkpension men inte garantipension från FPA. Rabattens storlek är 25 % (rabattgrupp 1).
  • pensionärer som får full eller minskad garantipension från FPA. Rabattens storlek är 50 % (rabattgrupp 2).

Följande intyg behövs vid anskaffning av resekort för pensionärer 

  • Identitetsbevis som styrker sökandens identitet (officiellt identitetskort, pass, körkort eller med foto försett FPA-kort) 
  • Ett intyg (kan vara max 3 månader gammalt) från FPA om folkpension/garantipension. Om du har FPA:s kort för folkpensionstagare, räcker det som ett bevis för att få 25 % rabatt.

Giltighetstid för rätten till rabatt

Rätten till rabatt gäller högst i tre år. Om rätten till folkpension eller garantipension är tidsbegränsad, upphör giltighetstiden för kundgruppen att gälla enligt datumet i FPA:s intyg.

Tillbaka till toppen