Pensionärer

Vem kan få pensionärsrabatt? 

Du kan få pensionärsrabatt

  • om du får folkpensioneller garantipension från FPA ELLER
  • tidsbegränsad sjukpension dvs. rehabiliteringsstöd OCH
  • du är fast bosatt i HRT-området dvs. i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Kervo, Sibbo eller i Tusby.

Om du inte får pensionärsrabatt men har fyllt 70 år och är fast bosatt i HRT området, du kan köpa värde- och tilläggsbiljetter till halva priset. Mer info om rabattbiljetter för personer som fyllt 70 år

Rabatt och biljetter

Du kan köpa periodbiljetter, värdebiljetter eller tilläggsbiljetter till rabatterat pris, när du köper biljetten med ett personligt HRT-kort som har rabatträtten registrerad på ett serviceställe.
Rabattprocenten för studerandebiljetten är 50 procent av priset på periodbiljetten för vuxna.
 


Dessa intyg behöver du när du söker pensionärens HRT-kort på ett serviceställe

  • identitetsbevis (officiellt identitetskort, pass, körkort eller Fpa-kort med bild).
  • ett intyg från FPA om folkpension/garantipension. För att uppdatera HRT-kortet behöver du ett intyg från FPA, FPA:s beslut som kommit per post räcker inte.

ELLER

  • FPA:s kort för folkpensionstagare

Giltighetstid för rätten till rabatt

  • Rätten till rabatt gäller högst i tre år.
  • Om rätten till folkpension eller garantipension är tidsbegränsad, upphör giltighetstiden för kundgruppen att gälla enligt datumet i FPA:s intyg.

Du ska själv se till att det finns en rätt kundgrupp i ditt HRT-kort. Du kan uppdatera kundgruppen på  ett serviceställe.

Tillbaka till toppen