Rätt till gratis HRT-kort

Vem kan få HRT-kortet gratis?

Du kan få ett avgiftsfritt HRT-kort som berättigar till resor inom hela HRT-området om

 • du är fast bosatt i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Kervo, Sibbo eller i Tusby

och du är

 • blind med synskadans invaliditetsgrad 50% 
 • krigsinvalid med invaliditet p.g.a. krigsskada 
 • frontveteran eller arbetspliktig, som har frontsoldat-, fronttjänst- eller frontmannatecken. Om du har varit i minröjningsuppgifter och har intyg av krigsarkivet på att ha deltagit i minröjningsarbeten eller FPA-kort med MR-tecken eller du är berättigad till rehabilitering med stöd av den lag (1039/1997) som gäller rehabilitering för personer som tjänat i vissa uppgifter i Finlands krig.

Dessutom kan personer som reser med rullstol resa utan biljett i HRT:s kollektivtrafik. Ledsagaren behöver inte en biljett när han eller hon reser med en person med rullstol om denne har Rätt till ledsagare-stamkortet.


Dessa intyg behöver du när du vill köpa ett HRT-kort

Om du är blind

 • identitetsbevis (officiellt identitetskort, pass, Fpa-kort med foto)
 • intyg från ögonläkare, synskadans invaliditetsgrad är minst 50 % eller
  funktionshinderkort som beviljas av Näkövammaisten Liitto ry eller av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf eller
  intyg från HUS om synskadans invaliditetsgrad

Om du är krigsveteran:

 • identitetsbevis (officiellt identitetskort, pass, körkort eller Fpa-kort med foto). 
 • ett intyg av vilket framgår att det är fråga om en krigsskada. Invaliditeten kan också bevisas på grund av livränta enligt lagen om krigsskador.
  ELLER
  ett intyg av Statskontoret som bestyrker att ansökaren är berättigad till utvidgat veteranunderstöd (invaliditet pga. krigsskadan mindre än 10 %) 

Om du är frontveteran:

 • identitetsbevis (officiellt identitetskort, pass, körkort eller Fpa-kort med foto). 
 • beslutet om att ansökaren är frontveteran eller ett FPA-kort med R-tecken (=Frontveteran). Personer som varit i minröjningsuppgifter och som har intyg av Krigsarkivet på att ha deltagit i minröjningsarbeten eller FPA-kort med MR-tecken.
  ELLER
  ett intyg av Statskontoret som bestyrker att ansökaren är berättigad till rehabilitering med stöd av den lag (1039/1997) som gäller rehabilitering för personer som tjänat i vissa uppgifter i Finlands krig.

Rätt till ledsagare

Om du än blind och din invaliditetsgrad är minst 50 procent, har du rätt att använda en ledsagare när du åker kollektivt i HRT-trafiken. Du ska ha med dig Rätt till ledsagare-stamkortet med foto. 
Ledsagaren behöver inte ha en egen biljett utan visar ditt HRT-kort för kortläsare.
Det finns fortfarande gamla stamkort med SB och/eller Rätt till ledsagare och dessa kort duger fortfarande.
 

 


Tillbaka till toppen