Rätt till ledsagare

Vem kan få rätten till ledsagare?

Om du har permanent sjukdom eller skada p.g.a. vilken du inte kan röra dig ensam i kollektivtrafiken, kan du beviljas rätten till ledsagare. Rätten bevisas med ett stamkort som du får på ett serviceställe.

Ledsagaren behöver inte en biljett när han eller hon reser med dig, om du har Rätt till ledsagare-stamkortet. Du ska dock ha en giltig biljett. Detta gäller dock inte personer som använder rullstol: personer som använder rullstol behöver inte ha en giltig biljett i HRT:s kollektivtrafik.

Stamkortet visas upp för föraren när man stiger ombord på bussen. I övriga fordon ska Rätt till ledsagare-stamkortet finnas med och på begäran visas för kontrollanten eller konduktören.

Dessa intyg behöver du när du skaffar Rätt till ledsagare-stamkort

För att få stamkortet ska du vara permanent bosatt i HRT-området, dvs. i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo eller Kyrkslätt.

Du behöver en stamkortsansökan undertecknad av läkaren. För invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo och Sibbo kan ansökan fyllas i av en hälsocentrals-, special- eller privatläkare. Invånarna i Kyrkslätt får underteckningen av en läkare vid hälsocentralen, HNS eller Jorv.

Dessutom ska du ha med dig identitetsbevis samt ett passfoto som bifogas till stamkortet.

Om du är synskadad med en invaliditetsgrad som är minst 50 %, får du Rätt till ledsagare-stamkortet på ett serviceställe utan en skild ansökan.

Stamkortet ska förnyas med 5 års mellanrum. För att förnya stamkortet behöver du inte en ny stamkortsansökan undertecknad av läkaren.

Ansökan om stamkort (pdf)

Ansökan om stamkort (Word)