Undantag: Studeranderabatt uppdateras på HRT-kortet i fortsättningen i följande fall:

Det går inte att kontrollera din studierätt i tjänsten Min Studieinfo:

Om uppgiften om studierätt inte kan fås via tjänsten Min Studieinfo. Då kan du inte använda HSL-appen för att köpa biljett till rabatterat pris. Sådana läroanstalter är t.ex. HELBUS Helsinki Business School, Estonian Business School, vissa privata läroanstalter som har beviljats rätten till rabatt och som finns på en lista som HRT upprätthåller. Om du studerar i någon av dessa läroanstalter, registreras rätten till studeranderabatten även i fortsättningen på HRT-kortet. Då behöver du HRT:s rabattbiljettansökan.

Utbildningar i folkskolan som leder till examen och de förberedande utbildningarna TUVA och TELMA:

Om du studerar i en folkskola och din utbildning leder till examen eller du deltar t.ex. i en utbildning som handleder för yrkesutbildning (TUVA) eller i en utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), kan rätten till rabatt registreras endast på HRT-kortet, eftersom vi inte får information om studierna via tjänsten Min Studieinfo. Rabatten uppdateras på ditt HRT-kort vid servicestället. Du ska ha HRT:s rabattbiljettansökan med dig.

Bytesstudent och ingen personbeteckning:

Om du är ett bytesstudent i Finland, uppdateras rabatten på HRT-kortet med Bytesstudentes rabattbiljettansökan. Som bytesstudent har du inte möjlighet att använda HSL-appen för att köpa biljetter till rabatterat pris.

Betalningsförbindelse:

Om du har en betalningsförbindelse för att köpa periodbiljett för studerande, kan du inte använda det i HSL-appen för att betala periodbiljetten. Du kan köpa biljetten till rabatterat pris på HRT-kortet vid servicestället.

Om du har funktionshinder av sådant slag att du inte kan använda HSL-appen, får du studeranderabatt på periodbiljetten som laddas på HRT-kortet.

Om du inte har möjlighet att använda stark identifiering (bankkoder/mobilcertifikat), kan rätten till rabatten registreras på ditt HRT-kort endast för ett läsår åt gången.

Arbetsresesedlar som betalmedel:

Om du använder arbetsresesedlar för att betala studerandebiljett, kan rätten till rabatt registreras på ditt HRT-kort en månad åt gången eftersom det inte finns digitala arbetsresesedlar som man kunde använda i HSL-appen.

Det går att betala med digitala arbetsförmåner (tills vidare Edenred, Eazybreak och Smartum) även periodbiljetter i HSL-appen om saldot på förmånen är större än periodbiljettens pris. I övriga fall kan den digitala förmånen användas för att köpa enkel- och tilläggsbiljetter i HSL-appen.

Undantag: MinaPengar-saldo i tjänsten ePassi

ePassi-saldot måste räcka för att täcka hela biljettens pris, eftersom det inte är möjligt att använda flera olika betalsätt i HSL-appen. Om summan av förmånen är mindre än köpets värde kan du använda MinaPengar i ePassi-tjänsten och överföra pengar från ditt eget konto till Epassi-saldot. Andra elektroniska arbetsreseförmåner erbjud inte denna möjlighet.