Så här aktiverar du din biljettkod

För att kunna aktivera din biljettkod ska du ha HSL-appen i din telefon och ett HRT-konto med vilket du har loggat in i appen.

Beakta följande saker när du löser in din biljettkod:

  • Biljetten börjar gälla direkt när du aktiverar den.
  • Biljettkoden kan även ha sista giltighetsdag, varefter det inte längre går att lösa in biljetten med koden.
  • Biljetten försvinner om du ta bort HSL-appen eller loggar ut från appen under biljettens giltighetstid.
  • HRT kompenserar inte försvunna biljetter eller biljetter vars giltighetstid har löpt ut.

Om du har HSL-appen i din telefon

För att få förmånen välj ”Biljett med koden” och skriv in koden som du fått per e-post i fälten.

Om du ännu inte har HSL-appen

1. Ladda ner HSL-appen kostnadsfritt från appbutiken.

2. När du har laddat ner HSL-appen, ska du logga in med ditt HRT-konto och lös in din biljettkod.

Om du ännu inte har ett HRT-konto

För att kunna skapa ett HRT-konto ska du ha HSL-appen i din telefon och en giltig e-postadress och ett giltigt telefonnummer.