SMS-biljett

Försäljning av sms-biljetten upphörde 27.4 när de nya zonerna började gälla i HRT:s kollektivtrafik. Sms-biljetten överlappade med enkelbiljetten som säljs i HSL-appen. HSL-appen kan laddas ner till en smarttelefon och du kan köpa enkelbiljetter via appen. Läs mer om appen och ladda ner den gratis till din telefon.

Du kan också köpa biljetter för enstaka resor med värde som är laddat på HRT-kortet. Enkelbiljetter säljs även på serviceställen, i många kiosker och butiker. Du kan också köpa enkelbiljetter i automaterna och av bussföraren. Ombord i närtågen, spårvagnarna och metron säljer man inte biljetter.