Enkelbiljetter

Du är här

Enkelbiljetter

För enstaka resor köp en enkelbiljett som gäller i 80–110 min. Utvidga periodbiljettens reseområde med en tilläggsbiljett som gäller i 90–110 min. Bekanta dig närmare.

Övriga biljetter

Dygnsbiljetter
Med dygnsbiljetten reser du under 1–7 dygn i Helsingforsregionen.
1–7 dygn
Periodbiljetter
Periodbiljetter passar dig som reser regelbundet och ofta.
För regelbundet resande