Byt ditt resekort till nytt HRT-kort eller ladda ner HSL-appen.

Alla resekort ska bytas innan HRT övergår till den nya zonmodellen under våren 2019. Efter det duger de gamla gröna resekorten inte längre i trafikmedlen. Byt redan nu ditt resekort till nytt HRT-kort eller ladda ner HSL-appen.

Nytt HRT-kort

Resekorten byts ut gratis mot nya på HRT:s serviceställen, kommunernas serviceställen, i R-kiosker och övriga kiosker där resekorten kan laddas samt i Citymarketar, i flera K-marketar, Prismabutiker, i flera S-marketar och Alepa samt i Stockmann. Ditt kort byts automatiskt ut mot nytt HRT-kort i samband med följande laddning. Värde och periodbiljett som finns på ditt gamla kort överförs till det nya kortet. Du kan gratis byta ut ditt kort mot det nya fram till det att HRT övergår till den nya zonmodellen under våren 2019. Efter det kan man byta kort endast på HRT:s och kommunernas serviceställen mot en behandlingsavgift på 6 euro.

Se var det närmaste försäljningsstället ligger

Också en annan person kan byta ditt kort mot nytt utan fullmakt, t.ex. en familjemedlem kan byta hela familjens kort.

Användning av resekortet ändras inte även om korten förnyas. Det nya HRT-kortet fungerar på samma sätt som det nuvarande gröna kortet.

De gamla resekorten går att ladda i automaterna fram till 7.1.2019. Om du alltid laddar ditt kort i automaten, ska du besöka HRT:s serviceställe senast då för att byta ditt kort.

De gamla och nya korten fungerar i trafikmedlen fram till det att de nya zonerna börjar gälla. Efter det slutar de gamla korten att fungera.

Frågor och svar

 

Skapa ett HRT-konto

Få full nytta av ditt kort och skapa dig ett HRT-konto. Om du redan har ett HRT-konto, logga in och kontrollera dina uppgifter. När du har ett HRT-konto kan du i framtiden bland annat ladda ditt resekort på nätet och använda andra nyttiga tjänster, du kan beställa trafikmeddelanden och undantagsinfo om dina linjer till din e-postadress och du kan delta i utlottningen och lösa in kundförmåner på nätet.

Vinn!

Alla som skapat ett HRT-konto och som kontrollerat sina uppgifter deltar i utlottningen av resepresentkort (regler för utlottningen). Vi lottar ut 5 st. HRT:s presentkort värda 200 euro varje månad fram till slutet av 2018. Ju snabbare du byter ditt gamla kort mot nytt och skapar ett HRT-konto, desto flera utlottningar hinner du delta i.

Skapa HRT-konto

Läs mer om HRT-konto

Dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister

Ladda ner mobilapp

Resekort, mobilapp eller både och?

Du behöver inte nödvändigtvis resekortet – ladda ner den nya HSL-appen och byt ditt resekort till mobilapp. Om du vill använda både resekort och mobilapp, byt då ditt gamla resekort mot nytt HRT-kort.

 I appen finns enkel- och dygnsbiljetter för vuxna och barn, 30-dagarsbiljett för vuxna samt Reseplaneraren och nyheter som är skräddarsydda för dig.

Vart du än vill resa i huvudstadsregionen, visar Reseplaneraren alltid den bästa rutten för dig. I Reseplaneraren kan du också se vilken biljett du behöver för din resa. Du kan snabbt och enkelt betala biljetter med Visa- eller MasterCard-betalkort som kopplats till appen, eller via mobilbetalning där biljettpriset läggs till på telefonräkningen. Biljetterna kostar detsamma som biljetter som köps med resekortet.

Vänligen säkerställ att biljetten är levererad till din telefon innan du stiger ombord eller går till metrons betalområde som börjar vid resekortläsarna. Om mobilbiljetten beställs eller den kommer till applikationen först ombord på fordonet eller på metrons plattformsområde, kan en kontrollavgift utkrävas.

Obs! Resekortets biljettsystem och HSL-appen kommunicerar inte med varandra. Värde och period som finns på kortet kan inte flyttas till mobilappen.

Ladda ner HSL-appen:

  

 

 

När börjar kortbytet?

Du kan byta ditt gamla resekort mot ett nytt vid serviceställen i HRT-kommunerna fr o m tisdagen den 23 oktober och i de övriga HRT:s försäljningsställen fr o m torsdagen den 25 oktober.   

Korten byts ut gratis i alla service- och försäljningsställen tills den nya zonmodellen börjar gälla. Efter det kostar kortbytet.  Därför lönar det sig att byta kortet mot ett nytt senast i slutet av detta år eftersom de gamla korten slutar att fungera när den nya zonmodellen tas i bruk i HRT-området.

I stället för att byta ditt resekort mot ett nytt kan du också börja använda mobilbiljetter. Mobilbiljetter kan köpas via HSL-appen och i framtiden kommer flera olika biljettyper att säljas i appen. Läs mer om HSL-appen på adressen www.hsl.fi/sv/applikation.

Hur sker kortbytet?

De gamla resekorten kan bytas ut mot nya HRT-kort i alla service- och försäljningsställen för resekortet. Du kan byta ut ditt gamla kort mot ett nytt nästa gång du laddar ditt kort.

Period och värde som finns på det gamla kortet flyttas över till det nya HRT-kortet. Också alla andra uppgifter på det gamla kortet, t.ex. rabattgruppen, flyttas över till det nya kortet. Det gamla kortet lämnas till servicestället, det inaktiveras och förvaras tryggt tills det skickas för förstöring.

När du har bytt ut ditt kort lönar det sig att skapa ett HRT-konto på webbsidan www.hsl.fi/sv. Med HRT-kontot kan du i framtiden ladda ditt kort på nätet och du kan till exempel beställa meddelanden om dina busslinjer och undantagsinfo till din e-post.  Genom att skapa konto deltar du i utlottningar där det lottas ut fem HRT:s resepresentkort värda 200 euro varje månad fram till slutet av året.

Obs! Om du byter ditt gamla kort mot ett nytt i HRT:s serviceställen eller kommuners serviceställe 23.-24.10 då  det ännu inte är möjligt hos HRT:s återförsäljare kan du inte ladda ditt nya HRT-kort hos återförsäljaren under dessa två dagar. Fr o m torsdagen den 25 oktober är det möjligt att ladda även de nya HRT-korten hos återförsäljare.

Vad kostar det att byta kort?

Du kan gratis byta ut ditt resekort mot ett nytt kort tills den nya zonmodellen börjar gälla. Efter det kan du byta ditt gamla kort mot ett nytt endast i HRT:s egna eller kommunernas serviceställen mot en behandlingsavgift på 6 euro.

Var kan jag byta mitt kort?

• I alla HRT:s egna serviceställen

• Kommunernas serviceställen

• I R-kioskerna i HRT-området samt i övriga R-kiosker som hittas via sök för HRT:s försäljningsställen

(Förutom kioskerna i HRT-området bl.a. i Nurmijärvi, Lojo, Borgå, Lahtis, Åbo och Tammerfors). Du kan söka försäljningsställen på adressen www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/sok-forsaljningsstalle

• på Stockmanns varuhus, K-Citymarketar och Prismor i HRT-området

• I de S- och K-marketar, K-Supermarketar, Alepa och små kiosker som finns med på listan över försäljningsställen

Obs! Man kan inte byta ut sitt resekort mot ett nytt HRT-kort vid hotellens receptioner och färjornas info även om de finns med på listan över försäljningsställen som säljer enkel- och dygnsbiljetter.

Behöver jag mitt identitetskort när jag byter mitt kort? Kan vem som helst byta ett personligt resekort på någon annans vägnar? Kan jag byta hela familjens kort på en och samma gång?

Du behöver inte ha ditt identitetskort eller en fullmakt med dig. Du kan byta ut alla de kort du har med dig.

Jag har både ett innehavarkort och ett personligt resekort, kan jag byta dem på en och samma gång?

Du kan byta båda korten mot nya på samma gång.

Hur skiljer sig resekortet och HRT-kortet från varandra? Fungerar de nya korten på samma sätt som de gamla?

De nya HRT-korten fungerar på samma sätt som de gamla korten. De nya korten laddas och används i trafikmedel på samma sätt som de nuvarande resekorten. De gamla resekorten och de nya HRT-korten ser olika ut eftersom det nya HRT-kortet är blått. Kortet har också en ny layout med piktogram för olika trafikmedel.

HRT-kortet är lika stort som det gamla resekortet så du kan använda det gamla kortfodralet även i fortsättningen. Eftersom många kunder redan har ett användbart kortfodral delar vi inte ut nya fodral i samband med kortbytet. Om du vill få ett nytt fodral, säljer HRT:s och kommunernas serviceställen fodral i olika färg med en euro.

Varför byts korten ut?

Det är nödvändigt att byta korten innan de nya zonerna börjar gälla eftersom de nuvarande korten inte har tillräckligt med minne för de nya zonerna och de inte kan läsa den nya tariffen. HRT-kortet möjliggör också nya tjänster såsom laddning av kortet på nätet.

Kortens datasäkerhet förbättras i samband med kortbyten.  Kopiering, förfalskning eller ändring av HRT-kortets innehåll är svårare än av de nuvarande resekorten.

Det finns fortfarande i bruk resekort som är nästan tio år gamla. De gamla korten har fungerat bra men det är ändå dags att byta korten mot nya.

När slutar mitt gamla resekort att fungera?

Efter att bytet av korten har börjat är det inte längre möjligt att ladda det gamla resekortet vid service- och försäljningsställen.
 

De gamla och nya korten fungerar parallelt i trafikmedel tills HRT övergår till den nya zonmodellen. När den nya zonmodellen träder i kraft slutar de gamla korten att fungera.
 

Det går att ladda de gamla korten i HRT:s automater fram till 7.1.2019.  Om du alltid laddar ditt kort i automaten, ska du senast då byta ditt kort ut mot det nya i ett försäljningsställe.

Förändras biljettpriserna i samband med kortbyten? Tas nya biljettyper i bruk eller dras några biljetter in?

Kortbytet påverkar inte biljettpriserna eller biljettsortimentet.  Kortbytet är dock ett steg mot de nya zonerna. Den nya zonmodellen förändrar grundligt HRT:s prissättning. Syftet är att förnyelsen genomförs under början av 2019.

Det sker vissa ändringar i kundgrupper i samband med kortbytet:

  • Kundgrupperna ”Frontveteran” och ”Krigsveteran” förenas till en kundgrupp ”Krigsveteran”.
  • Reseområden för invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda som har fribiljett utvidgas till närregion 3.

Jag har en personalbiljett, hur kan byta mitt kort?

Om du har en personalbiljett behöver du byta ut ditt resekort mot ett nytt HRT-kort på samma sätt som alla andra i ett försäljningsställe. Tills vidare är det inte möjligt att köpa personalbiljetten via appen så det är nödvändigt att du har det nya HRT-kortet om du reser med en personalbiljett.  

Hur t.ex. frontveteraner, synskadade och invalider kan byta sina kort?

Personer som hör till olika specialgrupper eller deras representant byter ut kortet mot det nya i ett serviceställe.     

Behöver också elevkort som beviljats av kommunen bytas ut?

Också elevkortet bör bytas ut mot det nya HRT-kortet. Kortet kan bytas ut gratis mot ett nytt i alla service- och försäljningsställen som laddar resekort.

Kan jag ladda det nya HRT-kortet på nätet?

Laddning av HRT-kort på nätet blir möjligt senare, när den nya zonmodellen har tagits i bruk.

Om jag använder resekort för att hyra stadscyklar, fungerar stadscykeltjänsten även med HRT-kortet?

Inte automatiskt utan du bör först beställa en ny cyklist-ID på din stadscykelsida och efter det ersätta den med det nya HRT-kortet vid en cykelstation. Du kan låna stadscyklar antingen med din cyklist-ID eller ditt HRT-kort. Stadscyklar kan inte användas med mobilbiljetten.  

Behöver jag HRT-kortet om jag använder anslutningsparkeringen?

Om du lämnar din bil på en avgiftsbelagd anslutningsparkering behöver du det nya HRT-kortet. HRT:s mobilbiljett duger inte till att betala anslutningsparkeringen. Parkeringsavgiften betalas så att du först visar din period- eller värdebiljett för kortläsaren. Efter det kan du köpa parkeringsbiljetten i automaten.

Om det gamla kortet är skadat och inte fungerar, vad kan jag göra?

Om det är ditt eget fel att kortet är skadat måste du köpa ett nytt HRT-kort i servicestället eller kommunernas serviceställe. Period/värde som finns kvar på det gamla kortet kan överföras till det nya HRT-kortet mot en behandlingsavgift. Om kortet har skadats av någon annan anledning får du ett nytt HRT-kort gratis i servicestället.

Om jag har tappat bort mitt kort eller det finns på spärrlistan, hur får jag ett nytt kort?

Du kan köpa ett nytt personligt resekort eller ett innehavarkort med fem euro i ett service- och försäljningsställe. Värde och/eller period på ett borttappat personifierat resekort kan överföras till det nya kortet i serviceställena mot en behandlingsavgift på sex euro. Du bör bestyrka din identitet i samband med överföringen av uppgifterna.

I samband med kortbytet kontrolleras om det kort som du har med dig finns på spärrlistan. Om ditt kort finns på spärrlistan och du besöker en R-kiosk eller ett försäljningsställe, avbryts kortbytet och du bör besöka HRT:s serviceställe eller kommunernas serviceställe för att byta ut ditt kort.

Värde och/eller period på ett borttappat personifierat resekort kan överföras till det nya kortet i serviceställena mot en behandlingsavgift på sex euro. Du bör bestyrka din identitet i samband med överföringen av uppgifterna.

Hur kan jag kontrollera uppgifterna på mitt resekort?

Du kan kontrollera saldo på ditt kort vid kortläsaren, i biljettautomaten eller i service- och försäljningsställen.

I fortsättningen kan du kontrollera dina uppgifter också på HRT:s webbsidor i tjänsten HRT-kortet. Om du använder stark autentisering dvs. loggar in med dina nätbankskoder ser du ditt korts användningshistorik dvs. köphistorik och laddningar. Dessutom ser du din kundgrupp, hemkommun och övriga uppgifter som finns på kortet. Om du inte använder stark autentisering dvs. du loggar in dig med resekortets nummer ser du värde och period som finns kvar på ditt kort.

Hur behandlas mina personuppgifter i HRT?

Om behandling av personuppgifter som HRT samlar in berättas på webbsidan www.hsl.fi/sv/information/resekort/gottgorelse-och-resevillkor Mer information om  dataskydd finns också på HRT:s allmänna resevillkor.

Om jag endast vill använda den mobila periodbiljetten kan jag överföra den kvarstående perioden eller värde från mitt resekort till appen?

Du kan inte överföra period eller värde från resekortet till appen eftersom kortet och appen är två skilda system.

Om jag inte tar HRT-kortet utan använder den mobila appen får jag kortavgiften på fem euro tillbaka och gottgörs perioden eller värde på mitt gamla kort?

Kortavgiften är inte en pant och den återbetalas inte tillbaka. Att man inte längre behöver sitt resekort är inte en grund för gottgörelse. Det innebär att period eller värde som finns kvar på kortet återbetalas inte även om du inte längre använder resekort utan den mobila appen.

Förändras kortnumret i samband med kortbytet?

Ja, alla kort har ett eget kortnummer. Det är bra att komma ihåg om du har sparat ditt resekortnummer till exempel i stadscykeltjänsten, cykelparkeringen vid anslutningsparkering osv.

Hurdant avfall är de gamla korten?

Materialen på resekort uppfyller de krav som EU:s RoHS-direktiv ställer för elektriska och elektroniska apparater. Kortet har tillverkats av PET-F-plast. Eftersom det är svårt att sortera metall från plast krossas de gamla korten först. Efter det bränns de upp som energiavfall.