Cykling och gång


Att cykla till jobbet, dagens bästa stund!

Cykeln är oftast det behändigaste medlet att ta sig från en plats till en annan i en stad. Om resan är lite längre, får man extra fart med hjälp av en elcykel. Om du inte redan cyklar, varför inte pröva?

Varför cykla till jobbet?

  • Cyklingen gör dig lyckligare: ju längre sträckan du cyklar, desto bättre mår du
  • Cyklingen piggar upp dig på morgonen och håller dina arbetsärenden i styr på eftermiddagen
  • Med cykeln är du oberoende av trafikstockningar och fri från tidtabeller
  • Cykeln är det snabbaste färdmedlet under korta sträckor (under 5–6 km)
  • Cyklingen ökar konditionen
  • Cyklingen är ett bra hjälpmedel för viktkontroll
  • Cyklingen minskar risken att bli sjuk och ger dig flera levnadsår
  • Cyklingen är bullerfri och utsläppsfri
  • Det är enkelt och förmånligt att cykla
  • Cyklingen är kul!

Motion förbättrar arbetsförmågan och minskar sjukfrånvaro.


Smart trafikant beaktar också andra

Trafiken löper smidigt och är trygg då trafikanterna agerar enligt trafikregler och beaktar varandra. Flexibilitet krävs av alla trafikanter. Trafiken är ett samspel där det att man följer trafikregler och omtänksamhet gör resan smidigare, tryggare och roligare – även om du är cyklist, fotgängare eller bilist!


Ta en genväg eller cykla halvvägs

Att cykla eller promenera är utmärkt nyttig motion. Och vad som är bäst, båda färdsätten är helt utsläppsfria. Cykeln är oftast det snabbaste färdmedlet för resor under fem kilometer.

Reseplaneraren för cykling och gång berättar de bästa cykel- och gångrutterna. I tjänsten finns även kalori- och utsläppsräknare.

Cykling och kollektivtrafik hör väl samman. Kombinera de bästa sidorna av cykling och kollektivtrafik: cykla en del av resan och fortsätt med kollektivtrafiken fram. Det finns utrymme också för cyklar på infartsparkeringsområdena.


Transport av cykel i kollektivtrafikmedel

I metron får cyklar tas med i alla vagnar om det finns utrymme. Led din cykel på stationerna och använd hissen på metrostationerna.

Du kan ta med cykeln på närtåg också om det finns utrymme.

Du kan ta med cykeln för extra avgift också på Sveaborgsfärjan. Om avgiftens storlek beslutar Suomenlinnan Liikenne Oy.

Cyklarna får inte tas med på bussen.

Cyklarna får inte tas med på spårvagnen. Undantaget är transport av en små hopfällbar cykel i sin egen bärpåse. En hopfällbar cykel får tas med i alla kollektivtrafikmedel vid alla klockslag.


Restidkartor

Med hjälp av restidskartorna ser du hur långt borta tidsmässigt en önskad plats ligger om du använder kollektivtrafik, går till fots eller cyklar. Du kan också se på kartan hur lång väg kommer du under ett visst minutantal.


Stadscyklar

Läs mer on Helsingfors stadscyklar.

Tillbaka till toppen