Delta och påverka

Det är viktigt för oss att föra en aktiv diskussion med våra kunder och att de deltar i utvecklandet av våra tjänster, om det sen gäller linjenätsplanering eller en förbättring av våra digitala tjänster. Det finns många sätt för dig att följa med våra projekt och att påverka dem.

•    Kundenkäter
•    Invånarworkshoppar
•    Kundinteraktion i samband med planeringen av linjenät
•    Respons
•    Genom att följa med beslutsfattandet.

Interaktion – vart är vi på väg just nu?

Bloggen för linjenätsplaneringen har öppnat

•    Linjenätet för Tavastehusleden och Vichtisvägen

Nyheter

  • Vi mäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service. Läs mer