Ekonomi

Verksamhetsinkomster och -utgifter

HRT finansierar sin verksamhet med biljettintäkter, kommunandelar, satsunderstöd och övriga inkomster.

I årets 2017 budget uppskattas 51 procent av HRT:s verksamhetsinkomster komma från biljettintäkter, 46,5 procent från medlemskommunernas kommunandelar och 2,5 procent från andra inkomstkällor. Till medlemskommuner riktas kostnader från verksamheten enligt användning av tjänster. Biljettintäkterna riktas kommunvis enligt biljettintäktsutfall i varje kommun. Den efterfrågeinformation som används vid fördelningen av kostnaderna (påstigningar och passagerarkilometrar enligt trafikslag och kommunvis) grundar sig på biljettslagsundersökningar och uppgifter insamlade genom resekortssystemet eller andra motsvarande, ur tillförlitliga källor insamlade uppgifter.