Ersättande biljetter för skolor som använder innehavarspecifika HRT-kort

Det innehavarspecifika HRT-kortet kommer att läggas ner. I vissa skolor har dessa kort använts till exempel för att betala biljetter för vuxna som reser tillsammans med elevgrupper och för elever som deltar i praktisk arbetslivsorientering. Nedan hittar du information om olika alternativ till det innehavarspecifika HRT-kortet.

Om det innehavarspecifika HRT-kortet har använts för att betala biljetter för vuxna som reser tillsammans med elevgrupper

Elevgrupper i HRT-kommunerna kan resa i HRT:s kollektivtrafik med hjälp av ett stamkort.

Det är möjligt att en lärare eller någon annan vuxen som reser tillsammans med elevgrupper har använt ett innehavarspecifikt HRT-kort. Skolorna kan ha haft flera innehavarspecifika HRT-kort som har laddats med värde. Du kan fortsätta använda dessa kort för att betala resor tills användningen av innehavarspecifika HRT-kort upphör. Vi meddelar den exakta tidpunkten då innehavarkorten slutar att fungera minst två månader i förväg.

När innehavarspecifika HRT-kort har lagts ner kan lärare som reser med elevgrupper använda enkelbiljetter som är försedda med QR-kod. Skolorna kan i fortsättningen beställa dessa biljetter via HRT företagsportalen. Kodbiljetterna blir tillgängliga efter att användningen av innehavarspecifika HRT-kort upphört.

Om det innehavarspecifika HRT-kortet har använts för att betala resor för elever som deltar i praktisk arbetslivsorientering eller för andra sporadiska resor

För dessa ändamål kan man tills vidare fortsätta att använda innehavarspecifika HRT-kort. Efter att användningen av innehavarspecifika HRT-kort upphört kan lärare som reser med elevgrupper använda enkelbiljetter som är försedda med QR-kod.

Hur man beställer enkelbiljetter med QR-kod

En kommun eller skola kan öppna ett kundkonto i HRT företagsportalen. Kontot kan användas för att bevilja skolbiljetter och beställa enkelbiljetter med QR-kod. Innan man skapar företagskundskonto är det viktigt att kommunerna planerar hur de kommer att använda sina konton.

Man kan beställa enkelbiljetter med QR-kod i HRT företagsportalen i förväg och dela dem till lärare och studerande antingen elektroniskt eller i pappersform. Biljetten aktiveras vid kortläsaren före resan.

Hur vet jag om vår skola använder innehavarspecifika HRT-kort?

De HRT-kort som skolorna använder är alltid innehavarspecifika HRT-kort. Korten är antingen oregistrerade eller de har registrerats med FO-nummer. Du kan även besöka vår webbsida för att kontrollera om ditt kort är ett innehavarspecifikt HRT-kort. Kortets typ visas också när man använder en biljettautomat och på kvittot som man får från automaten.

Kundservicen för HRT:s företagstjänst kan även kontrollera uppgifterna om företagskundernas HRT-kort på basis av kortets nummer. Du kan kontrollera det återstående värdet på kortet genom att använda en kortläsare eller biljettautomat eller genom att besöka HRT:s serviceställe.

Varför lägger man ner det innehavarspecifika HRT-kortet?

Vi kommer att ta i bruk ett nytt bakgrundssystem för biljetter och förenkla vårt biljettsortiment. Innehavarspecifika HRT-kort kommer inte att finnas i det nya systemet.

När det nya systemet är i bruk, är det inte längre möjligt att använda innehavarspecifika HRT-kort. I fortsättningen är alla HRT-kort personliga. Vi meddelar den exakta tidpunkten då innehavarkorten slutar att fungera minst två månader i förväg.

Hjälp med att använda HRT-företagsportalen och välja biljetter

Vår kundtjänst hjälper dig gärna att hitta ersättande produkter. Kontakta vår företagskundservice per e-post på adressen yritysmyynti@hsl.fi eller per telefon på numret 09 4766 4303.

Om det fortfarande finns värde kvar på ditt innehavarspecifika HRT-kort efter att användningen av kortet upphört, ersätter vi det oanvända värdet eller de oanvända biljetterna. Mer detaljerade anvisningar för att ansöka om ersättning kommer att publiceras senare.