Anvisningar om HRT företagsportalen för arbetsgivare

På denna sida hittar du anvisningar om HRT företagsportalen för arbetsgivare. Det finns även mer detaljerad information om olika förmånstyper under ”Anvisningar för HRT-arbetsreseförmånen” och ”Anvisningar för HRT-tjänsteresor”. Om du vill läsa mer om hur förmånerna fungerar ur arbetstagarens synvinkel kan du bekanta dig med anvisningar för arbetstagare.

Du kan bevilja dina anställda ett belopp som de kan använda för att köpa biljetter för sina tjänsteresor via HSL-appen.

Ofta ställda frågor