Reskassa: inställningar för förmåner

I fortsättningen kan du bestämma om beloppet som beviljas som HRT-arbetsreseförmån eller HRT-tjänsteresor betalas en gång om året eller som ett mindre belopp varje månad. 

Gå till menyn Inställningar för förmåner för att göra detta val. Om du tidigare har använt ett årligt belopp och önskar övergå till ett månatligt belopp, rekommenderar vi att du gör ändringen vid årsskiftet.

Notera att ändringen börjar gälla direkt.