Varför har inköp delats upp på olika fakturor?

Du kan bestämma om dina anställdas inköp faktureras med en eller flera fakturor. Om du vill samla alla produkter på samma faktura, kom ihåg att alltid välja samma faktura när du beviljar förmånen. Om du vill flytta en arbetstagare till en annan faktura, gå till förmånstagarens uppgifter och välj ”Faktura”.