Vilka biljetter visas på fakturan?

Alla biljetter som tillhör samma produkttyp visas på samma rad på fakturan.
Till exempel raden “AB mobiilikausilippu, aikuinen” (Mobil periodbiljett för zonerna AB, vuxen) innehåller alla AB-periodbiljetter för vuxna som förmånstagarna har köpt under faktureringsperioden, oavsett hur länge biljetten är giltig (14–360 dygn).
Enhetspriset avser priset på alla köpta periodbiljetter dividerade med antalet biljetter, alltså medelpriset av de köpta biljetterna.

Alla köpta dygnsbiljetter för 1–13 dygn visas på samma rad på fakturan.

Om du behöver en specifikation över alla köpta biljetter, gå till HRT-företagsportalen: Rapporter > Inköp