Vilka förmånstagare är kopplade till vilken faktura?

Alla fakturor är samlingsfakturor som inte innehåller förmånstagares namn.
För information om inköp och biljetters giltighet per förmånstagare, gå till HRT-företagsportalen > Rapporter > Inköp