Att avbryta fortlöpande beställningen

Du kan när som helst avbryta din fortlöpande beställning för en viss tid t.ex. under ditt sommarlov utan en separat avbeställningsavgift. Du kan avbryta din beställning genom att välja ”Avsluta beställningen” i HSL-appen.

Du måste säga upp beställningen före den följande debiteringen dvs. senast 2 dygn innan perioden går ut. Efter du sagt upp din beställning gäller biljetten till slutet av den redan betalda perioden (30 dygn).

När du igen vill börja använda arbetsreseförmånen, köp en ny periodbiljett som fortlöpande beställning via HSL-appen. Fortsätt att köpa en periodbiljett och välj fortlöpande beställning som beställningstyp och HRT-arbetsreseförmån som betalsätt.

Om du betalar en del av priset på en periodbiljett som erbjuds i form av arbetsreseförmån själv, lönar det sig att informera din arbetsgivare om att du har avbrutit din fortlöpande beställning.