Hej arbetstagare, har du redan hört om arbetsreseförmånen?

Arbetsreseförmånen är en naturaförmån som arbetsgivaren kan erbjuda till sina anställda för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. För arbetstagaren är förmånen totalt skattefri upp till 3 400 euro per år. 

Arbetsreseförmån i HSL-appen

Din arbetsgivare kan erbjuda arbetsreseförmånen via HSL-appen på två olika sätt: som periodbiljett som alltid är giltig eller som flexibel Reskassa. Mer information om de här två alternativen hittar du nedan.

Periodbiljett eller Reskassa?

En periodbiljett som alltid är giltig

Periodbiljetten är ett lätt val för den som reser ofta. Dessutom blir den förmånligare än enskilda biljetter redan om man gör fler än sex resor i veckan. Periodbiljetten är giltig tills vidare efter aktiveringen och du behöver bara se till att du har din telefon med dig när du reser.
Biljetten skapas automatiskt i HSL-appen så att den täcker zonerna mellan hemmet och arbetsplatsen.
Du kan använda biljetten inom biljettens giltighetsområde både under arbetstiden och fritiden.

Flexibel Reskassa

Den flexibla Reskassan är en ny form av arbetsreseförmån som kommer att lanseras i slutet av hösten.
Reskassan är idealisk för den som har varierande resebehov.
Med Reskassan kan du betala för enkel-, dygns- och periodbiljetter via HSL-appen. 
Beloppet i Reskassan ska täcka hela priset på ditt köp.

Så drar du nytta av arbetsreseförmånen

Skattefri förmån

Arbetsreseförmånen är en skattefri förmån för dig, fram till 3 400 euro per år.

Hållbart val

Att promenera, cykla och åka kollektivt är hållbara färdsätt. Du minskar ditt koldioxidavtryck när du väljer hållbara sätt att resa. 

Personalbiljetten gör dina resor i vardagen enklare

En periodbiljett som arbetsgivaren erbjuder dig är en enkel lösning för vardagsresor. Efter du aktiverat biljetten för första gången, är den alltid giltig i din telefon och du behöver inte tänka på köp av biljett eller biljettens giltighetstid. Du kan resa så mycket du vill med kollektivtrafiken både under arbetstiden och fritiden.

Egen tid i kollektivtrafiken

När du åker kollektivt i stället för bil, slipper du att köra själv och leta efter parkering. Du kan t.ex. läsa eller lyssna på ljudböcker och låt föraren ta dig fram säkert.

Vardagsmotion under arbetsresor

Den som åker kollektivt till och från jobbet tar i genomsnitt 2 000 steg mer än den som åker bil. Promenad har en positiv inverkan både på kroppen och sinnet.

Allt du behöver i en och samma app

I HSL-appen har du allt du behover för dina resor: biljetten, tidtabellerna och Reseplaneraren.

Blev du intresserad av arbetsreseförmånen?

Erbjuder din arbetsgivare redan arbetsreseförmånen?

När din arbetsgivare erbjuder dig arbetsreseförmånen och har skickat dig en inbjudan om att ta förmånen i bruk, kan du omedelbart aktivera den genom att klicka på länken i inbjudan. 

Vill du rekommendera arbetsreseförmånen till din arbetsgivare?

Nedan hittar du en länk som du kan skicka till den person som svarar för personalförmåner på din arbetsplats.