HRT-arbetsreseförmån i ett nötskal

Arbetsreseförmånen är en biljett som arbetsgivaren erbjuder de anställda för resor mellan hem och arbetsplats. Den är en naturaförmån som också kan erbjudas till en del av personalen. För arbetstagaren är förmånen totalt skattefri. Arbetsgivaren kan erbjuda arbetsreseförmånen som tillägg till lönen och behöver inte betala några lönebikostnader. Kostnaderna kan avdras i företagets beskattning.

Att stödja de anställdas arbetsresor är ett hållbart val som är till nytta för alla: arbetsgivaren, arbetstagaren och miljön. Det är en win-win-win-situation!

Vad kostar det att erbjuda arbetsreseförmånen?

Med vår räknare kan du behändigt räkna ut kostnaderna för arbetsreseförmånen!

Periodbiljetter

Periodbiljetten är ett bra val när man reser regelbundet. Du kan antingen göra ett engångsköp eller välja den bekymmersfria fortlöpande beställningen.

 

Kolla i Reseplaneraren för att se i vilken zon ert företag ligger.

I vilken zon ligger ert företag eller arbetsställe?
Erbjudet ni arbetsreseförmånen till anställda helt eller delvis?
Genom vilka zoner reser era anställda på sin väg till jobbet?
zonerperiodbiljettens prisarbetstagarens andelantalet arbetstagare
zoner
AB
BC
D
periodbiljettens pris
arbetstagarens andel
antalet arbetstagare
zoner
ABC
BCD
periodbiljettens pris
arbetstagarens andel
antalet arbetstagare
zoner
ABCD
periodbiljettens pris
arbetstagarens andel
antalet arbetstagare
zoner
CD
periodbiljettens pris
arbetstagarens andel
antalet arbetstagare

Kostnadsberäkning

Månadskostnader

0,00 €

Årskostnader

0,00 €

Intresserad? I vår företagsportal kan du enkelt bevilja de anställda arbetsreseförmåner.

Varför välja arbetsreseförmån?

Enklare vardag

Med HRT:s arbetsreseförmån kan du göra vardagen enklare för dina anställda både på jobbet och fritiden. Till exempel en periodbiljett som alltid är giltig sänker tröskeln att ta sig till kontoret för dem som jobbar på distans.

Förbättra arbetstagarnas hälsa

Arbetsreseförmånen är även ett bra sätt att stödja de anställdas välmående, eftersom kollektivtrafiken bidrar till människors vardagliga motion och förbättrar hälsan.

En kostnadseffektiv naturaförmån

Arbetsreseförmånen är ett kostnadseffektivt sätt att stödja ett hållbart resande hos de anställda. Till exempel en 30-dagarsbiljett för zonerna AB kostar 70,60 € (år 2023). Med periodbiljetten kan man resa obegränsat inom zonerna mellan hemmet och arbetsplatsen.

Ge ett positivt intryck på arbetssökande

En förmån som stödjer ett hållbart resande och som uppskattas av arbetstagare kan göra ert företag mer lockande som arbetsgivare.

Arbetsgivare, vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så vi kan tillsammans se vilket alternativ passar bäst. Du kan också ringa oss på numret 09 4766 4303 eller skicka ett meddelande till adressen foretagsforsaljning@hsl.fi