Skapa en egen hållplatsskärm för din arbetsplats

HRT:s tjänst Mina skärmar underlättar resandet för företag, andställda och kunder. I tjänsten visas tidtabeller för HRT:s kollektivtrafik och andra passagerarinformation, t.ex. information om störningar i trafiken. Information om avgånstider och störningar visas alltid i realtid.

Hållplatsskärmen fungerar som en länk som kan visas med en lämplig enhet och internetförbindelse. Genom tjänsten kan man också visa information om kollektivtrafiken i företagets interna kommunikationskanaler, t.ex. på arbetsplatsens intranät.

Tjänstens egenskaper

  • Språkstöd: finska, svenska, engelska

  • Justering: horisontell eller vertikal skärm

  • Meddelanden visas automatiskt på basis av de hållplatser du väljer

  • Du kan lätt själv redigera länkar

  • Användaren har flera alternativ om hur informationen syns på skärmen

  • Man kan visa antingen plattformens eller hållplatsens nummer på skärmen

  • På skärmen visas även ruttinformation

  • Möjlighet att dölja enstaka linjer på skärmen

Företagskundservice

Du kan ringa vår kundservice på 09 4766 4303 eller skicka e-post till  yritysmyynti@hsl.fi.