HLJ Material

Material för Helsingforsregionens trafiksystemplan finns i finskspråkig tjänst på sidan Publikationer. Material finns mest på finska men i största delen av rapporterna finns sammandrag på svenska och engelska.

Av de mest väsentliga HLJ-utredningarna har utarbetats sammanfattningar som innehåller kortfattad de väsentliga av rapporterna. Sammanfattningarna är på finska.

HLJ-publikationerna på finskspråkiga sidorna

2015

Trafiksystemplan för Helsingforsregionen, HLJ 2015
Broschyr       Presentation     Sammandragssida    Animation


2014

Framställning för innehållet för HLJ 2015-utkast som skickas ut på remiss, HLJ 2011
Planer

2013

Trafikpolitik i nordiska stadsregionerna POLISE, HLJ 2011
Rapport

2011

Helsingforsregionens trafiksystemplan, HLJ 2011
Sammandrag