Tidigare planer

HLJ 2011 var den första trafiksystemplan som omfattade alla 14 kommuner. Den godkändes på våren 2011 då HRT:s styrelse (29.3.2011) och KUUMA-styrelsen (19.4.2011) fattade beslutet om trafiksystemet.
 
Vad gäller trafiksystemet fungerade HLJ 2011 som utgångspunkt i beredningen av MAL-intentionsavtalet 2012 – 2015 om markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen. Kommunerna i Helsingforsregionen och HRT underskrev intentionsavtalet 20.6.2012.
 
Före HLJ 2011 hade utarbetats fyra Huvudstadsregionens trafiksystemplan (PLJ) för Helsingforsregionen samt trafiksystemplan för Mellersta-Nyland och för Hyvinge-Riihimäki ekonomiska region (KEHYLI). I PLJ var med Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och i KEHYLI Hyvinge, Träskända, Kervo, Nurmijärvi och Tusby.
 
Det utarbetades olika delutredningar under beredningen av HLJ 2011 där man behandlade i stor utstreckning utveckling av trafiksystemet. Utredningarna utarbetades i samarbete med olika aktörer i regionen och de gav utvecklingslinjer och åtgärdsförslag för planen. Resultat och material i delutredningarna i HLJ 2011 utnyttjas i utarbetandet av HLJ 2015.

Uppföljning

Planeringen av trafiksystemet är ett ständigt projekt. Uppföljningen stöder dess genomförande och utveckling.

Med hjälp av uppföljningen kan man se om riktningen är den rätta och tillräckliga vad gäller trafiksystemet och vilka åtgärder ska man vidta.

Uppföljning av HLJ har delats i tre delhelheter som är
• verksamhetsmiljö
• trafiksystemets tillstånd
• utvecklingsprogram för HLJ 2011.
Deras utveckling och genomförande uppföljs med hjälp av indikatorer.

Uppföljningen har startat på hösten 2012.