HRT-samkommunen

Vad är HRT?

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har ansvarit för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen från 2010.

Medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda.

HRT ansvarar för att:

  • Utarbeta trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ).
  • Planera och organisera kollektivtrafiken i sitt verksamhetsområde och främja kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar.
  • Köpa buss-, spårvagn-, metro-, färje- och närtågstrafiktjänster.
  • Godkänna kollektivtrafikens taxe- och biljettsystem samt biljettpriser.
  • Marknadsföra och ge passagerarna information om kollektivtrafiken.
  • Ordna biljettförsäljningen och ansvara för biljettkontroll.

 

Organisation

HRT organisation