Busslinjer som körs under strejken 14-15.2.2024

Följande busslinjer körs under srejken 14-15.2.2024:

16 Järnvägstorget - Brändö (M) - Högholmen Zoo(Blåbärslandet)

21 Kampen - Gräsviken - Hallonnäs - Drumsö (M)

21N Stationsplatsen - Hallonnäs - Drumsö - Enåsen

22 Rödbergen - Gräsviken (M) - Drumsö (M) - Enåsen

22B Drumsö (M) - Enåsen

26 Gräsviken - Sundholmen

54 Östra centrum (M) - Bocksbacka - Lassas - Sockenbacka

90 Nordsjö (M) - Solvik - Nordsjö hamn

90A Järnvägstorget - Nordsjö hamn

90N Järnvägstorget - Västra Hertonäs - Nordsjö (Kallviksvägen)

94B Stensbölekanten - Gårdsbacka (M)

96 Nordsjö (M) - Porslaxvägen

96N Järnvägstorget - Solvik - Nordsjö (Porslahdentie)

116 Hagalund - Norra Hagalund

117 Hagalunds simhall - Österstranden - Hagalund

119 Hagalund - Ängskulla

137 Mattby (M)-Mattberget-Biskopsby-Kvisbacka

138 Mattby (M) - Notudden - Mattberget

148 Esbovikens centrum - Sökö - Ivisnäs

149 Esbovikens centrum - Stensvik

167 Glasdalen - Köklax - Träskby

168 Esbo centrum - Mickels - Köklax

169 Esbo centrum - Södrik

201 Alberga - Mäkkylä - Sockenbacka - Smedjebacka

207 Alberga - Fågelkärr - Vallberget - Alberga

229 Alberga - Karabacka - Gröndal

232 Kyrkovägen - Gallträsk - Kasaberget - Kyrkovägen

241 Esbo centrum - Mickels - Älgkärr

242 Esbo centrum - Köklax

313 Gruvsta - Myrbacka - Tavastby

413 Mårtensdal – Myrbacka

433 Mårtensdal - Vandaparken - Petas - Kivistö

434 Kivistö st. - Käinbybacken

443 Kivistö st. - Västra

444 Kivistö st. - Katrinesjukhuset - Tapola - Ripuby

445 Kivistö st. - Katrinesjukhuset - Reuna

446 Kivistö st. - Koivupää - Sommarbo

447 Kivistö st. - Vinikskogen - Sommarbo

576 Dickursby st. - Aviapolis st. - Sjöskog - Kivistö st.

583 Aviapolis - Mårtensdal - Klippsta - Grundbacka

584 Aviapolis - Mårtensdal - Klippsta - Kalajärvi

603 Malm - Åggelby - Forsby - Månsas - Svedängen

625 Dickursby - Björkby - Pejas - Räckhalsbacken

701 Vik - Rönnbacka - Malm - Skomakarböle - Brobacka

702 Jakobacka - Parkstad - Malm - Staffansslätten - Lerstrand

704 Malm - Smedsbacka

713 Kungsbacka - Håkansböle - Fagersta

719 Nybygget / Västersundom - Håkansböle

723 Lövkulla - Räckhals - Havukoski - Björkby - Pejas

802 Östra centrum(M) - Kasberget - Hertonäs (M) - Jollas

805 Östra centrum(M) - Botby - Mellungsby - Kvarnbäcken

812 Mellungsbacka-Ärvings-Gårdsbacka(M)-Kvarnbäcken

813 Nordsjö(M) - Loggvägen - Kallviksvägen - Sjökortsgränden

814 Nordsjö(M) - Kroksholmsvägen - Norra köpcentrum

815 Nordsjö(M) - Rödstensvägen - Porslax - Stora Ullholmsvägen

816 Nordsjö(M) - Kallvik - Kallviksudden

817 Nordsjö(M) - Kallvik - Ramsöudden

818 Nordsjö(M) - Rosenudden - Nordsjö hamn - Mellungsbacka(M)

839, 839K Krabbäcksvägen - Östersundom – Bäckängen

912 Kommuncentrum - Pickala

913 Kommuncentrum - Västerby/Käla - Karskog

914 Kommuncentrum - Rödjan - Lappers - Vejans

915 Kommuncentrum - Järvinummi - Kommuncentrum

916 Kommuncentrum - Sjundeå k:by - Svidja - Pauni

917 Kommuncentrum - Sjundeå k:by- Vejans - Hästböle - Kommuncentrum

918 Närbuss Kyrkslätt

964 Hyrylä - Paijala - Rusutjärvi - Rannikonmäki

965 Hyrylä - Jäniksenlinna - Perttu - Jokela

966 Jokela - Vanhankylän koulu - Saunakallio - Terrisuo

967 Jokela - Linjamäki - Kellokoski

971 Kivistö st. - Klemetskog - Hyrylä - Kervo st.

U191 Kyrkslätt-Pickala (-Ingå)

U192 Kampen-Västerleden(-Ingå)

U193 Degerbyvägen-Sjundeå järnvägsstation-Uusikylä

U999 Dickursby - Söderkulla (- Borgå)