Arbetsresebiljetten snabbt och enkelt utan tilläggskostnader

Erbjud dina anställda en fortlöpande periodbiljett som arbetsreseförmån i HSL-appen.

Beställ

HRT:s pendlingstjänst är en nättjänst för arbetsgivare

Periodbiljett i mobilen

I HRT:s pendlingstjänst kan du bevilja dina anställda mobila periodbiljetter som arbetsreseförmån. Dina anställda får en periodbiljett som alltid är giltig i HSL-appen.

Som självbetjäning på nätet

Tjänsten är helt digital och du behöver inte besöka HRT:s serviceställe. Det kostar ingenting att ta i bruk tjänsten.

Månadsvis fakturering

Vi fakturerar arbetsgivaren månatligen för priset på en 30-dagars biljett. Du betalar endast för de periodbiljetter som har tagits i bruk – inga serviceavgifter debiteras.

Enkelt att göra förändringar

Om det sker förändringar i arbetstagarens anställningsförhållande är det lätt att avbryta förmånen i tjänsten. Arbetstagarens periodbiljett gäller dock alltid fram till slutet av den redan debiterade 30-dagarsperioden.

Arbetsgivare

Du kan bevilja arbetsreseförmåner till dina anställda via HRT:s pendlingstjänst  på ditt företags egen sida.

Det går lätt att själv ändra förmåner när du vill.

Du kan följa upp antalet periodbiljetter och vem som har beviljats förmåner.

Periodbiljetter för hela personalen faktureras på samma faktura en gång i månaden.

Arbetstagare

En inbjudan skickas till dig via e-post för att ta i bruk förmånen.

Sedan behöver du ladda ner HSL-appen till din telefon.

Därefter är det lätt att ta i bruk HRT-arbetsreseförmånen.

Biljetten börjar gälla direkt och är alltid giltig!

Priser på biljetter som faktureras månatligen

 

AB / BC / D 62,70 € 
CD 80,60 € 
ABC / BCD 99,70 € 
ABCD 142,70 € 

Beställ HRT:s arbetsreseförmån

Använder du redan HRT:s pendlingstjänst?

Anvisningar för HRT:s pendlingstjänst för företag och arbetstagare

Andra alternativ