Leveransvillkor

Beställningen är bindande, vi rekommenderar att du kontrollerar beställningsbekräftelsen.   

Endast arbetsgivaren kan beställa arbetsresesedlar. Arbetsgivaren ansvarar för anvisningar och kontroll av användning av arbetsresesedlarna. 
Skatteförvaltningens anvisningar för personalbiljetter hittar du här.  

Värdet på arbetsresesedeln är 10 euro. Minimibeställning är 10 st. och antalet beställda sedlar ska vara delbart med 10. Arbetsresesedlar är giltiga till 31.03.2023.

Vi levererar beställningar värda högst 1 000 euro utan förskottsbetalning. Beställningar som är över 1 000 euro ska betalas före leveransen. I samband med fakturering kontrollerar vi kundens kredituppgifter.  
Leveranstid för arbetsresesedlar är 1-5 arbetsdagar från beställning/betalning.
Arbetsresesedlarna levereras antingen som assurerad försändelse eller om beställningens värde är över 15 000 euro via budtjänsten. Leveranskostnaderna 10 euro (inkl. 24%) läggs till på fakturan.   

Arbetsgivaren kan returnera arbetsresesedlar under sedlarnas giltighetstid. Det får inte förekomma några anteckningar på sedlarna och de ska vara hela. Sedlarna returneras med ett följebrev med företagets namn, FO-nummer och bankkontouppgifter.
Vid returnering av sedlar tar vi ut en provision på 1,5 procent av sedlarnas nominala värde. Sedlarna kan returneras per post eller de kan lämnas på HRT:s serviceställe på Järnvägsstationen. Om arbetsresesedlarna skickas via brevpost, ansvarar avsändaren för sändningen.

Postadress:

HRT företagstjänst, 
Centralstationen 2:a våning  
PB 104, 00077 HRT 

Besöksadress: https://www.hsl.fi/sv/kundservice   

Köp av arbetsresesedlar på HRT:s serviceställe på Järnvägstorget:  
Om du har beställt arbetsresesedlar tidigare kan du i fortsättningen köpa sedlar direkt i HRT:s serviceställe på Järnvägstorget och betala beställningen med kontant eller med bank- eller kreditkort.  

Frågor vid beställningar av arbetsresesedlar:   

Per telefon: 09 4766 4303   

E-post: yritysmyynti@hsl.fi