Vi tar första steget mot utveckling av kollektivtrafiken vid Ring I

Vårt syfte är att förbättra vår förståelse för hur invånarna och användarna vid Ring I reser, vilka behov de har samt hur den nuvarande kollektivtrafiken fungerar.

Vårt mål är att skapa attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafikservice kring Ring I.


Vi behöver din hjälp för planeringen, så kom med och påverka!

1:a blogg: Nu startar vi upp vårt planeringsarbete om Ring I

I första inlägget i vår blogg skriver vi om de mål vi har för linjenätsplaneringen. 

Läs mer

Hur kan jag delta i planeringen

Under planeringsarbetet blir det flera tillfällen att delta i arbetet! Genom att följa denna webbsida håller du dig uppdaterad om hur du kan delta och påverka.

Kommentera och diskutera

Berätta din åsikt och diskutera med oss i samband med bloggtexterna. Vi publicerar olika utkast för kommentarer i och med planeringen framskrider.

Svara på enkäter

Resvaneundersökningen öppnas i oktober. I undersökningen kan du berätta om dina resvanor samt önskemål du har för utveckling av kollektivtrafikservicen vid Ring I. Om övriga enkäten informeras senare under hösten.

Delta i workshop eller fyll i en resedagbok

Vi väljer ut 5-10 personer för att delta i diskussionen med våra trafikplanerare och ca 20 kunder för att hålla resedagbok. Om resedagböcker och workshop informeras senare under hösten.

Skicka oss respons på nätet eller genom att ringa

Du kan alltid lämna respons på adressen hsl.fi/sv/respons eller genom att ringa till vår kurdservice, tfn 09 4766 4000.

Så här framskrider planeringen

Nu startar vi upp vårt planeringsarbete som görs tillsammans med kunder och huvudstadsregionens städer. Först vill vi förstå vilka resbehov människor i området har, och därför behöver vi invånarnas hjälp.

När vi har samlat in information om hur människorna reser i området, vet vi hur vi borde utveckla kollektivtrafiken vid Ring I. Om det framstår att det finns behov av att utveckla kollektivtrafikservicen vid Ring I, utarbetar vi ett utkast om busslinjer som betjänar området. Efter att utkastet blivit klart, samlar vi in respons om de föreslagna förändringarna och redigerar busslinjerna vid behov på basis av kommentarerna så att vi kan genomföra ett busslinjenät som betjänar invånarna på det bästa möjliga sättet.

Syftet är att arbetet blir klart våren 2023 då HRT:s styrelse beslutar om trafiklösningarna. De eventuella förändringarna väntas träda i kraft 2025.

Tiden atta svara på vår reseenkät gick ut 13.11

Svarstiden gick ut söndagen den 13 november. Nu börjar vi analysera resultaten.