1:a blogg: Nu startar vi upp vårt planeringsarbete om Ring I

Vi har börjat planera kollektivtrafiken vid Ring I i en situation år 2024 när snabbspårvagnen 550 samt den nya busslinjen 523 mellan Hagalund och Alberga har startat trafiken.

I utvecklingen av kollektivtrafiken är väldigt viktigt att veta användarnas behov och åsikter, och därför kommer vi att göra planeringsarbete i samspel både med invånare och andra intressegrupper.

 

De viktigaste målen för planeringen

  • Vi vill förstå vilka resbehov som invånare kring Ring I och de som reser i området har
  • Vi vill planera kollektivtrafikförbindelser som betjänar så många som möjligt kring Ring I
  • Vi vill skapa kollektivtrafikservice som är totalekonomiskt lönsam
Kartalla näkyy Kehä I:stä noin vuonna 2024 palvelevat bussilinjat sekä pikaraitiotie 550. Kehä I:stä palvelevat reittioppaan mukaisesti linjat 54, 553, 553K, 561 ja 562. Uusi linja 523 kulkee reittiä Westendinasema - Tapiola - Kehä I - Leppävaara reittiä Westendinkatu - Etelätuulentie - Merituulentie - Tapiolantie - Kehä I. Pikaraitiotie 550:n reitti poikkeaa nykyisestä runkobussilinjasta 550 Pitäjänmäen ja Leppävaaran välillä siten, että pikaraitiotie liikennöi junaradan eteläpuolella. Leppävaarassa ratikkalinja kulkee Etelä-Leppävaaran kautta. Otaniemestä ratikkalinja jatkaa Keilaniemeen, ei Tapiolaan.
Busslinjer som kör på Ring I och snabbspårvagn 550 år 2024.

Bussrutter som tas med i linjenätsplanen

Med i arbetet är linjerna 54, 553, 553K samt 523. Syftet är att den nya busslinjen 523 mellan Hagalund och Alberga börjar köra när snabbspårvagn 550 startar.

Planeringsarbetet startar 24.10.2022 med reseenkäten och med att våra planerare bekantar sig med bakgrundsuppgifter, såsom antalet invånare och arbetsplatser. I början av planeringsarbetet är vårt syfte att förbättra vår förståelse för hur invånarna och användarna vid Ring I reser, vilka behov de har samt hur den nuvarande kollektivtrafiken fungerar.

Hur kan du delta i planeringen?

I det första skedet är det bästa alternativet att besvara reseenkäten som publiceras snart! Ju fler svar vi får in desto bättre bild kan vi få över invånarnas resebehov och vi kan planera områdets busstrafik på det bästa möjliga sättet.

Från enkätsresultaten kan lyftas olika frågor som vi kommer att behandla tillsammans med invånare och kunder i olika sammanhang, t.ex. i workshop, med enkäter eller här på bloggen. Dessutom berättar vi hur planeringsarbetet framskridit här och i de övriga kanalerna. Genom att kommentera dessa bloggtexter kan du delta i planeringen. Vi planerare läser igenom alla kommentarer och svarar på frågor som gäller arbetet. Här kan du också ta kontakt med oss. Du kan också lämna respons via vårt responssystem eller vår kundtjänst.

Vi berättar mer om de olika möjligheterna att delta så håll dig uppdaterad!

 

Tidigare linjenätsplaner

Den nya busslinjen 523 från Alberga till Hagalund börjar köra via Ring I när snabbspårvagn 550 startar. Om inrättandet av den nya linjen har beslutats i samband med linjenätsplan för Hagalund och Alberga. I denna linjenätsplan kommer vi inte att föreslå förändringar mellan Alberga och Hagalund men vi kommer att reflektera över på basis av insamlad kundförståelsen om linjen eventuellt kan förlängas österut från Alberga. Mer information om linjenätsplanen för Hagalund och Alberga här