2:a blogginlägg: Vi har fått in över 8 000 svar

Vi har fått in över 8000 svar på vår reseenkät. Ett stort tack för alla som besvarat den!

Enkäten är öppen fram till söndag 13.11, så det finns fortfarande gott om tid att svara på enkäten. Vi hoppas att även personer som inte använder kollektivtrafik besvarar enkäten. Framför allt önskar vi få in flera svar från personer under 29 år och personer över 64 år.