Blogg 7: Kommentera utkast till busslinjerna vid Ring I

Vi har utarbetat två utkast till de busslinjer som kommer att trafikera Ring I från och med augusti 2025. Förbättring av kollektivtrafiktjänsterna vid Ring I är ett begrepp som ofta framgår i kundrespons och i flera tidigare linjenätsplaner.

Avtalen för busslinjerna 54, 523 (från och med 8/2023) och 553(K) som trafikerar Ring I håller på att gå ut, så nu är det en lämplig tidpunkt för att planera ändringar i linjerna. Vi har beaktat önskemål och åsikter från dem som bor och rör sig i området vid planering av ruttförslagen.

Bekanta dig med våra utkast till busslinjerna vid Ring I och kommentera dem genom att svara på enkäten som finns i slutet av denna bloggpost! Du kan kommentera utkasten fram till 13.3.

Du kan lämna respons också via vårt responssystem samt per telefon och på våra serviceställen.

Busslinjerna vid Ring I

Vi har utarbetat två utkast till de busslinjer som börjar trafikera Ring I omkring hösten 2025. Kartorna nedan visar alla föreslagna ändringar per linje.

 

Kommentera utkasten till de nya busslinjerna genom att svara på enkäten som finns i slutet av denna bloggpost! Du kan kommentera utkasten fram till 13.3.

De nya busslinjerna vid Ring I, utkast A

Utkast A till busslinjerna vid Ring I från och med augusti 2025. Rutterna för linjerna 54, 523 och 553 förblir samma som i augusti 2023. Linjerna 54 och 553 skulle trafikera också under veckosluten och på kvällarna. Veckoslutslinje 553K skulle läggas ner.

 

luonnos A versio 2.png

Utkast A, förändringsförslag

De nya busslinjerna vid Ring I, utkast B

Utkast B till de nya busslinjerna vid Ring I från och med augusti 2025. Den nya linjen 541 skulle gå längs Ring I från Östra centrum till Westendstationen och rutten för linje 553 skulle förändras. Linjerna 54, 523 och 553K skulle läggas ner och ersättas med linjerna 541 och 553.

 

Blogi 7. Kehä In uudet bussilinjat, luonnos B (2).png

Utkast B, förändringsförslag

Vad tycker du om våra ruttförslag?

Berätta din åsikt om de två utkasten till de nya busslinjerna vid Ring I! Du kan kommentera utkasten fram till 13.3. Länk till enkät.

Varför görs ändringarna?

1. Många av våra kunder har önskat att kollektivtrafiktjänsterna kring Ring I ska utvecklas.

2. Vi har som syfte att planera kollektivtrafikförbindelser vid Ring I som lämpar sig för så många som möjligt och att locka till nya resenärer till kollektivtrafiken.

3. Avtalen för de busslinjer som idag betjänar Ring I håller på att ta slut, vilket gör det möjligt att göra ändringar i linjenätet.

Våra kunder har deltagit i planeringen genom att

- svara på en reseenkät vars syfte var att kartlägga resenärers resvanor och önskemål

- delta i workshop och intervjuer eller fylla i en resedagbok som hjälpte oss att bättre förstå hur invånarna och användarna vid Ring I reser

- kommentera bloggtexterna

- skicka oss respons på nätet